Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Suikerziekte

Suppositoria

voorstellen dat het lichaam bij de suikerziekte. Door het alles doet om suiker te produ- zorgvuldig regelen van het ceeren en hiervoor alle mate- dieet der betreffenden leerde naai gebruikt dat maar eenigs- men de onderscheiden voedingszins te gebruiken is. De ver- stoffen eiwitten (vleesch), koolgitten, die daarbij ontstaan hydraten (zetmeel, suiker enz) zijn aceton en diaceetzuur. Men en vetten zóó combineeren, spreekt dan ook wel van zuur- dat de suikeruitscheiding het ver%*ftlStn%‘ (geringst en het gevaar van de

, ee,n f^kerziekte die op zuurvergiftiging ook tot een en leeftijd en zeer lang- minimum beperkt werd. En nog zaam ontstaat kunnen tiental- steeds is de dieetbehandeling bij len jaren verloopen zonder dat de suikerziekte verreweg het

er gevaar voor dit stadium op- voornaamste. Insuline komt treedt, als het ooit optreedt. begrijpelijkerwijze eerst ter De wanorde in de lichaamsstof- sprake, indien men het onmo-

wissehng gaat hand in hand met gelijk meer zonder kan stellen, een tekort aan het afscheidings d.w.z. indien het lichaam zelfs

k ,een, ded Va? de|het meest schrale dieet al met ïkspeekselklier (pancreas) die een overvloedige suiker- en langzaam degenereert. Men be- aceton-productie beantwoordt, schouwt daarom tegenwoordig En men moet zeggen: wie als een pancreas-aandoening. trouw zijn dieet houdt heeft evens is men er in geslaagd, kans het voortschrijdengsproces de gemiste stof te bereiden uit der ziekte beduidend te beteude alvleeschklier van slacht- gelen; en beter is het nog bij leren en is m staat met deze een wat ruim dieet streng te insuline de suikerhuishouding zijn, dan met een streng dieet van het lichaam weer in zijn zoo nu en dan eens te „zondigen banen terug te dringen, gen”!

*1 VerJluff<fd mee te ma- Suppositoria. Suppositoria Vana* welk vergevorderd zijn zetpillen, d.z. dingetjes van

Echter • , n°? m°gelijk “■ 2 è 3 cM. lengte en * cM. dikte,

msuhn.e 18 geen genees- die puntig toeloopen (een klein SSS* h “ iA'iervan8- torentje dus) en dienen om in de middel en moet altijd door ge- anus (het fondament) gebracht

V^n/ingeSp0ten),WOrden- te worden. Zij zijn van een oplosVóórdat men insuline kende bare (of althans in de warmte was men ook met werkeloos I smeltende) stof vervaardigd en

Sluiten