Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tuberculose

Typhus

die, beginnend met vage alge- Tweelingen. (Zie bij zwanmeene klachten met hoofdpijn gerschap, meervoudige). als hoofdverschynsel, al spoedig Typhus. Typhus is feitelijk tot een toestand van sufheid een onjuiste uitdrukking voor met sterk verval van krachten wat ermee bedoeld wordt m enalleverschijnselenvaneenfter- het dagelijksch leven; typhoid senvliesontsteking (Zie aldaar) is de juiste betiteling (febris voert. Ook deze ziekte is als een typhoidea). Men spreekt ook slotstadium te beschouwen, dat van buiktyphus als tegenstelbijna nooit meer door genezing ling tegenover typhus zonder gevolgd wordt. meer, wat vlektyphus wil zeg-

De longtuberculose is een zeer gen (Zie aldaar). De Duitscher verbreide ziekte, die vroeger zegt: „Nervenfieber”; „zenuwveel vaker een veel ernstiger ver- zinkingkoortsen” is het Holloop had dan nu, waar men be- landsche volkswoord. Buikter de hygiënische en genees- typhus behoort tot de acute ïnkundige voorwaarden kent om fectieziekten. De ziekte verloopt de kwaal te genezen. De offi- onder hooge koortsen, gaat met cieele tuberculosebestrijding die een sterk krachtenverval gevooral ten doel had, naast het paard, begint meestal geleidenemen van volks-hygiënische lijk, duurt eenige weken en maatregelen de vroege gevallen neemt dan geleidelijk weer a , te ontdekken en te isoleeren, neigt tot herhalingen („ïnstorheeft onnoemelijk veel goeds tingen, recidieven) en, wat ook gedaan in deze richting. Maar belangrijk is: heeft geen enkel ook de tegenwoordige leefwijze volkomen specifiek kenmerk, met de leus van veel lucht en Integendeel is het opvallende licht heeft veel gunstiger voor- van de lijder aan typhus, dat waarden geschapen. Natuurlijk hij wekenlang zóó doodziek is Van men de innerlijke ontwik- en er betrekkelijk zoo weinig afkeling van een volk bij het lang- wijkingen te vinden zijn. Sympzamerhand overwinnen van een tomen, die vrij regelmatig opveel heerschende kwaal niet bui- treden zijn. ten beschouwing laten. Ook in 1. de voorboden, in den vorm deze richting zal de toekomst van dagen- tot wekenlange nog veel wetten en feiten leeren hoofdpijnen, neusbloedingen, kennen, die nu nog slechts ver- lusteloosheid enz.; moed kunnen worden. 2. de relatief vertraagde pols.

Tumor. (Zie bij gezwellen). d.w.z. dat de pols niet zoó snel

Sluiten