Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vivisectie

Vivisectie

zijn, daar men enkele in gekris- met meer zuiver wetenschappetaliseerden toestand heeft kun- lijk belang, waarbij het direct nen krijgen. Ook heeft men ge- belang van den mensch dan toch probeerd langs scheikundigen altijd op een wat grootere afwegstoffen samen te stellen met stand ligt (b.v. om de werking een soortgelijke werking als de van inwendige organen bij een vitaminen bezitten, en die dus dier te bestudeeren). de „avitaminosen” zouden kun- Van meer gewicht is het de nen genezen. Het bekende voor- vraag te stellen: heeft het werbeeld hiervan is het z.g. ergos- kelijk steeds zin dierproeven te terine, een betrekkelijk eenvou- doen, om in de menschelijke dige verbinding, die, door be- physiologie en pathologie meer straling met vltra-violet licht, inzicht te verkrijgen ? Er mogen de werking van vitamine D. kan lichamelijk en physiologisch versterken c. q. vervangen, groote overeenkomsten zijn tusIn den handel is dit preparaat schen het dierlijk en menschebekend onder den naam Vigan- lijk lichaam; zoodra men met tol. de problemen van ziekte en

Vivisectie. Mag men dieren dood te maken heeft dringen er dooden, op levende dieren proe- zich verschillende gezichtspunven doen enz. ten behoeve der ten op, die voor de beantwoorwetenschap? Een heele biblio- ding der laatste vraag van het theek kan men vullen met boe- grootste belang zijn. ken, brochures, tijdschriften Een dier heeft hersens als een over dit onderwerp. mensch. Gebruikt een dier ze

Op de ethische kant van dit pro- ook in dien zin zooals een bleem kan hier vanzelfsprekend mensch dat doet ? Een (hooger) niet worden ingegaan. Waar de dier heeft een warmteorganisavivisectie verondersteld wordt tie als een mensch. Beteekent noodzakelijk te zijn om een zij voor het dier hetzelfde als mensch te redden (b.v. dier- voor ons? proeven met de bedoeling om bij En tenslotte: moge het orgaeen bepaald persoon den aard nisch-physiologische vraagstuk van een ziekte vroegtijdig vast van de ziekteverschijnselen bij te stellen) zal altijd een groot dier en mensch er eender uitzien, deel van de menschen zeggen: is dit ook het geval voor het beeen mensch gaat vóór een dier. wustzijnsvraagstuk, ofmoetmen Zwaarder wordt de strijd nog tengevolge van het feit, dat een gevoerd als het proeven betreft mensch als een lichamelijk gees-

Sluiten