Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waterpokken

Weeën

Waterpokken. "De incubatie- andere ziekte, die ook geheel tijd is 2 è 3 weken. De ziekte is anders verloopt. zeer besmettelijk voor kinderen, De jeuk is vaak hinderlijk, veel het verloop is vrijwel zonder uit- krabben is nadeelig, omdat. er zondering gunstig; daarom heeft gauwer een litteeken door blijft, men ook nog niet veel pogin- Het beste is het heele lichaam gen gedaan om ze te voor- droog flink in te poederen, b.v. komen. met speksteenpoeder (talk).

Het begin is nagenoeg zonder Waterzucht. Waterzucht voorverschijnselen (acuut) met ,,zuchtigheid”, oedeem, is een meestal hooge koorts. Bij goed vocht (weefselvocht) — ophoozoeken zal men wel dadelijk of ping onder de huid. Het komt den volgenden dag een van de voor bij een gebrekkige bloedstypische blaasjes met voorloo- omloop (hartziekten vaatziekpig nog helder vocht (vandaar ten, thrombose) en bij stoorde naam waterpokken) op borst nissen in de inwendige stofof buik vinden.Elken dag komen wisseling. Voorbeelden van dit er bij, overal kunnen zij komen laatste vindt men b.v. bij nierte zitten ook op het behaarde ziekten (zie aldaar). Ook het hoofd, ook in den mond. De oedeem bij ontstekingen (handheldere blaasjes worden gauw wonden, zonnebrand!) is als troebel en krijgen een rooden het gevolg van een weefselverhof om zich heen; dan drogen giftiging op te vatten, zij op en worden donkere korst- Waterzucht wordt herkend door jes en korsten. Van allerlei het (overbekende) feit, dat na grootte en „leeftijd” komen zij druk met den vinger even een zoo naast elkaar voor. De kuiltje op die plaats blijft staan, koorts zakt meestal al dadelijk Weeën. Weeën zijn de krampen is na een paar dagen weg. achtige samentrekkingen van De pokken zelf blijven veel de baarmoederwand bij de langer, wel 14 dagen kan men baring. Deze wand is (naar verer mooi mee zijn. Zij laten houding van den inhoud van dat meestal geen litteekens na be- orgaan) in gewonen toestand al halve een enkele groote mis- zeer dik en die dikte neemt nog schien. Men spreekt in den vele malen toe tijdens de zwanvolksmond ervan dat er in dat gerschap. De kracht, die noodig geval „een echte pok” bij ge- is om het kind door de geboorteweest is; dit is echter niet zoo, wegen naar buiten te drijven de echte pokken is een geheel moet, vooral bij een eerste be-

Sluiten