Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wondbehandeling

Wondbehandeling

andere banen te kunnen leiden, Kleine schaafwondjes vooral ze geheel te kunnen metamor- aan de handen en aan het gephoseeren op een nieuw gebied, laat stipt men even aan met

Deze psychische overgangs- wat jodiumtinctuur (het beste

tijd is een even wezenlijke als door middel van een watje dat de physieke en dient er hand in men om een stokje of lucifer hand mee te gaan. draait). De gewone jodium-

De wisseljaren liggen ge- tinctuur is 10 % sterk; men woonlijk binnen het tijdperk moet ze niet te oud laten worvan het 45ste tot het 55ste den omdat ze dan te sterk kan levensjaar. Een enkele maal worden. Er komt dan een komen hierop uitzonderingen klein vliesje of korstje op de voor, vooral naar de vroege zijde, wond waaronder de genezing Wondbehandeling .Voorop- zich voltrekt; men moet er dan gesteld zij dat men scherp een dag lang niet met water onderscheiden moet tusschen aankomen, anders verdwijnt niet en wel geïnfecteerde won- het beschuttende laagje weer l den In hoeverre een versch Op iets grootere schaafwonden, wondje geïnfecteerd is (d.w.z. een klein stukje gaas met wat zal gaan etteren) is in het begin zalf, boorvaseline, 2 % witte niet te zien en zoodoende kan praecipitaatzalf, om het vastdus een verwonding eerst tot kleven te voorkomen en de eene, dan tot de andere tevens voor bevestiging een catagorie gaan behooren. strookje hechtpleister. Dit kan

Voor snij-, prik- en schaaf- rustig een paar dagen blijven wonden enz. geldt in het alge- zitten.

meen de vaste regel: doe zoo Hetzelfde bij smjwonden (waarmin mogelijk aan de wond zelf. bij men de zalf gerust kan wegNiet uitknijpen, niet uitwas- laten); in het algemeen: als schen ! Wat er inzit komt er een niet geïnfecteerde wond daardoor toch niet uit. Natuur- geen pijn gaat doen is verlijk zal men een stuk glas dat versching van het verband met men ziet zitten verwijderen, noodig!

bemodderde wonden grof rei- Bij sterker bloedende wonnieen, liever onder een water- den, b.v. van den vinger, wikstraal dan door wrijven met kelt men daar om stevig een een watje. gaasje, doet daar omheen een

Nooit een pleister direct op een laagje watten en legt over won(j | het geheel een wat drukkend

Sluiten