Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeeziekte

Zeeziekte

Zeeziekte. Er zijn weinig wij ook langs dezen weg onze of geen toestanden, waarin de „houvast” verliezen en draaiemensch zich zoo onverschillig rig worden, tegenover het leven en de Zijn wij op een bewegend wereld gevoelt als wanneer hij schip, dan zien wij den horizon zeeziek is. bewegen: de eerste raad van een

Voor wie zich iets wil voorstel- zeeman is om niet naar den holen over het tot stand komen rizon te kijken 5 verder kunnen der zeeziekte zij in het volgende wij den stand van het schip niet iets aangeduid. werkelijk met ons lichaam be-

Bewegingen van ons lichaam heerschen; de tweede raad is kunnen we soms alleen dan ver- daarom: verbeeld jezelf, dat jij dragen als wij ze zelf in hun hetzelf bent die debeweging van hand hebben. Op vele wijzen het schip veroorzaakt! Immers worden wij ons voortdurend voor het gevoel beheerscht men bewust (zonder ons helder re- dan weer opnieuw den stand, kenschap van te geven) van den Het spreekt wel vanzelf, dat stand van ons lichaam. Hier- men zich dit al spoedig met toe werken mee de gewaar- kan voorstellen bij het stampen wordingen in onze spieren, ge- van het schip (het op en neer wrichten enz. en bovenal van gaan). Vandaar dat dit de onons labyrint (de drie halfcirkel- aangenaamste beweging is. vormige kanalen in ons binnen- Gewaarwordingen, die anders oor). Zoodra er boven een be- onder den drempel van ons denkpaalde maat bewegingen met bewustzijn blijven, kunnen dan ons lichaam uitgevoerd worden, een dusdanige rol gaan spelen, die wij in het minst niet meer dat zij al het andere overheerkunnen meemaken, kunnen wij schen. In welke mate dit mogeduizelig worden. lijk is, kan slechts hij beoor ee-

Bij onze bewegingen beweegt len, die met deze „scheepsvanzelf sprekend voor ons oog ramp” persoonlijk heeft kennis de buitenwereld: onze omge- gemaakt. #

ving. Wij denken daar absoluut De gevolgen der zeeziekte beniet bij na. Draait de omgeving wijzen een nauw verband en een (of beweegt zij zich) zonder ons belangrijke wisselwerking tustoedoen, en kunnen wij de be- schen een centraal zenuwstelsel weging dus niet in verband en onze maag. Middelen tegen brengen met onzen eigen stand zeeziekte beoogen óf de gevoeof ons eigen gedrag, dan kunnen ligheid tegenover voornoemde

Sluiten