Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwangerschap

Zwangerschap

al op de borsten en op den buik, soms ook in ’t gelaat en elders (zwangerschapsmasker) en ten slotte natuurlijk de toename van den lichaamsomvang.

Met ± 4J maand (op de helft der zwangerschap) begint de moeder meestal leven te voelen. Omstreeks dien tijd hoort de dokter ook de harttonen van het kind voor ’t eerst.

De onaangename verschijnselen van ’t begin (braken, flauw vallen) plegen op den duur te verdwijnen, en menige vrouw is aan ’t eind der zwangerschap, zoo goed als nooit te voren. De duur der zwangerschap is 9 maanden (10 maan-maanden). Men rekent het beste als volgt uit: tel vanaf den datum, waarop de laatste menstruatie begon, 7 dagen verder en dan drie maanden terug. Dus bv.: laatste mensis begon 15 Juni, plus 7 is 23 Juni, drie maanden terug is 23 Maart.

De ervaring leert dat men zoo het juiste punt ongeveer nabij pleegt te komen. De zwangerschap kan (nog al vaak) ook korter duren, en het kind dus te vroeg ter wereld komt. (Te lange zwangerschappen, halve maand of zoo komen ook voor, maar zeldzamer). Merkwaardiger wijs geschiedt dit het vaakst met de 7e maand (7-maands kinderen). 8 Maands

kinderen zijn veel zeldzamer, en in ’t algemeen gelden deze niet zoo sterk als hun 7-maands lotgenootjes.

De vrouw heeft gedurende de geheele zwangerschap en vooral tegen het eind daarmee rekening te houden en, zonder overdrijving, zich van lichamelijke en geestelijke excessen te onthouden. Alles wat gevaar voor vallen oplevert (fietsen, sport) dient men beslist te laten, evenals het tillen van zwaardere dingen. Voor ’t overige kan zij gerust nog lang haar huishouden doen.

Ook met het voedsel dient in zooverre rekening gehouden te worden, als alle stoffen die in ’t bloed opgenomen worden, ook in het kinderlijke organisme hun invloed doen gelden, dus alles wat het lichaam kan schaden in dien tijd beslist vermeden dient te worden (met name zij hier op alcohol gewezen), dat daarentegen het dieet der zwangere zoo veelzijdig mogelijk gehouden worde.

Een nogal eens optredende klacht gedurende de zwangerschap is verstopping (een enkele maal ook wel moeilijkheden bij het wateren). Daarbij dient gezegd, dat juist bij de zwangere niet alle overigens onschuldige huismiddelen te gebruiken zijn en men dus beter een arts raad-

Sluiten