Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET

VREEMDE WOORD

Nieuw geïllustreerd Vreemd Woorden Boek, samengesteld door Dr. C. D. J. BRANDT en Dr. M. H. DE HAAN.

PRIJS SLECHTS F 2.45 GEBONDEN.

Er is reeds lang behoefte aan een Modern Vreemd Woorden Boek, die de vele nieuwe uitdrukkingen uit vreemde talen, die de laatste jareninburgerden, behalve de bestaande Vreemde Woordenschat, op een deskundige wijze verklaart. Duizenden menschen stuiten in hun krant, periodiek of literatuur op onbekende woorden in:

TAAL — MUZIEK NATUUR — SPORT KUNST — TECHNIEK

Op al deze gebieden wil „Het Vreemde Woord” verklarend werken, terwijl het daarin sterk wordt ondersteund door de opname van niet minder dan ± 200 interessante en ten deele zelf geestige toelichtende illustraties. Tenslotte waarborgen de samenstellers een betrouwbaren en wetenschappelijk-grondigen inhoud. Een boek, dat in elk gezin een plaats moet vinden, want ieder die zich tegenover zijn kinderen respecteert en ieder die zich een breede algemeene ontwikkeling eigen wil maken, kan niet buiten dit zeldzaam nuttige en goedkoope boek.

UITGEVERS-MIJ W. DE HAAN N.V. — UTRECHT

Sluiten