Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verband te brengen met het heden, maar het is zeker, dat dergelijke gruwelen weer aan de oppervlakte moeten komen, als de verwaarloozing van de wereld nog verder voortgang heeft, ja zelfs gedeeltelijk, misschien wel in andere vormen in den oorlog van 1914—1918 voorgekomen zijn. Trouwens er bestaat nog heden een groote Christelijke monarchie, waar nog de vreeselijkste doodstraffen worden toegepast. De delinquent wordt met doeken vastgebonden en omwonden en daarop wordt een brandbare stof gesmeerd, die meer smeult dan brandt en deze wordt aangestoken. Onder verschrikkelijk schreeuwen en onzaglijke pijn wordt hij zeer langzaam dood gesmeuld. In dit werelddeel bestaan nog vele andere landen van inboorlingen, die desgelijks handelen. Daar helpen geen missionarissen, daar kan alleen een ultimatum helpen, namelijk: ophouden, of uw hoogste ambtenaren blijven verantwoordelijk, niet door oorlog maar door hun moreele macht waar dan geen mensch meer waagt tegen in te gaan, en daarom is wereldgeweten en recht zoo noodzakelijk. Na jaren zullen dergelijke lieden ons in geen geval haten, maar ons dankbaar voor deze verlichting zijn, zooals het reeds te zien is in de geschiedenis van een groot volk, waar iets dergelijks is voorgekomen. Alleen wij zijn allen schuldig, dat dit heden nog mogelijk is, omdat wij elkander beoorlogen. Is het niet beschamend voor ons, dat zulke dingen nog mogelijk zijn. Alleen het Recht op Leven zou dadelijk aan zulke wreedheden een eind kunnen maken.

En bovendien wordt de som van zulke gebeurtenissen, wordt de oude geschiedenis op school tegenover onze kinderen nog altijd met een soort stralekrans omgeven en opgehemeld. Laten wij aan het verleden zijn dappere maar verkeerd denkende helden, die alleen gehoorzaamden en niet nadenken mochten, maar laten wij onze kinderen leeren, dat een dergelijke manier van denken als voorbeeld niet mag voortduren, en dat dergelijke heldendaden het ruwste barbarendom, welke ons weliswaar buiten onze schuld aankleeft, automatisch ontzettend onheil na zich moeten sleepen. Of zijn niet geheele volken door trouwelooze en bedriegelijke kuiperijen en woordbreuk van de aarde verdelgd geworden?

Zulke lessen in oude geschiedenis, Grieksch en Latijn worden in scholen in groot aantal gegeven en in waarheid

Sluiten