Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

katastrofe op onze aarde ontstaat, op onze aarde wordt iets ontwricht, zoodat het leven ophoudt. Misschien schept de natuur in ons zelf het middel om ons als storend, vreemde lichamen, als uitwas van een mislukte poging af te scheiden, zooals ongeveer iedere genezing na een ziekte op het proces van afscheiding van lichamelijk vreemde stoffen berust. Een naald, die men heeft ingeslikt komt dikwijls eerst na jaren op een heel andere plaats naar buiten.

Of en op welk tijdstip een ramp door proeven van de exacte wetenschap kan ontstaan, valt natuurlijk niet vooruit te zeggen. In elk geval zullen wij heel spoedig zien, dat verdere uitvindingen in een bepaalde richting, die welke snelheidsrecords beoogen inbegrepen, niet bij ons menschen passen. Het zal ons steeds onbehaaglijker te moede worden, angst en tegenzin voor zooveel mechaniseeren zullen voortdurend toenemen, om ons ten slotte tot een vreeselijk inzicht te brengen.

De uitvinders moeten voor hun proeven de toestemming van den Staat vragen, waarbij over doel en mogelijkheid voor gevaar door het experiment wordt beslist. Valt de beslissing bevestigend uit, dan wordt den desbetreffenden persoon een vrijplaats in het bevoegde laboratorium uitgereikt of wanneer de uitvinding ongevaarlijk wordt geacht kan hij het thuis uitwerken. Ingeval hij zelf de proeven niet kan nemen, maar de uitvinding als een winst voor het algemeen kan worden beschouwd, moet het laboratorium de uitvoering overnemen. De voordeelen zouden natuurlijk voor den uitvinder moeten blijven. De exacte wetenschap is ongeveer honderd jaar oud, staat om zoo te zeggen nog in de kinderschoenen. Zij zal zich echter als een lawine verder ontwikkelen en het is daarom tijd, het uitvinden zelf onder contröle te stellen. Want het beteekent een ingrijpen in onze persoonlijke vrijheid, als het aan iedereen is toegestaan met reusachtige atmospheerdrukken, met geweldige hoog- en laag-temperaturen proeven te nemen. Als iemand naar nuttige dingen, naar kunstmatig eiwit b.v. zoekt, dan kan hij daai'bij nooit op verderfelijke gassen of doodende stralen komen. Er zijn menschen die beweren dat wij ons blijkbaar meer volgens den dierenaard hadden moeten ontwikkelen, anders zou ons lichaam waarschijnlijk meer volgens menschelijk-aesthetische

Sluiten