Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEGINSELEN

De economie is de wetenschap, die bestudeert de welvaart, omschrijving welke bij de mensen aanwezig is, de wijze waarop de mensen economienaar welvaart streven en de verschijnselen, die met dat streven samenhangen. In dit leerboek zal een uiteenzetting worden gegeven van de economie in het algemeen en in aansluiting daarmee zullen worden besproken de economische verschijnselen, die zich speciaal in de Indische Archipel voordoen.

Men spreekt van welvaart, wanneer de mensen voldoende omschrijving in staat zijn hun levensbehoeften te bevredigen. De welvaart is welvaart' dus afhankelijk van twee omstandigheden. In de eerste plaats moet men zich afvragen: welke levensbehoeften doen zich bij de mensen voor en in de tweede plaats: over welke middelen beschikken de mensen om die behoeften te bevredigen.

Om te kunnen leven moet ieder mens beschikken over Eerste ïevenseen zekere hoeveelheid spijs en drank, beschutting tegen weer behoeftenen wind. Wanneer één dezer behoeften niet bevredigd zou worden, zou men spoedig moeten sterven. Deze behoeften worden daarom genoemd: de eerste levensbehoeften. Daarnaast doen zich echter andere behoeften voor, die men eveneens tot de levensbehoeften kan rekenen. Een mens moet niet alleen eten en drinken om te kunnen leven, maar hij kan op den duur alleen een behoorlijk leven leiden bij een zekere ,,verzorging". Behoefte aan Wanneer een mens leeft van slechts zoveel voedsel, als verzorglng' juist voldoende is om niet te verhongeren, wanneer hij niet over goed drink- en badwater en zeep beschikt, wanneer hij niet voldoende beveiligd is tegen allerlei ziekten, dan kan men niet zeggen, dat hij in staat is behoorlijk te leven.

Een mens, die in dergelijke omstandigheden verkeert, is niet in staat zijn lichamelijke en geestelijke krachten te ontplooien; hij wordt gekweld door armoede en ziekte en deze toestand brengt in den regel met zich mee, dat men,

zowel lichamelijk als in geestelijk en moreel opzicht, in verval raakt.

Men kan dus de levensbehoeften verdelen in twee groepen, n.1.: de eerste levensbehoeften en de verzorgingsbehoeften.

Sluiten