Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwing zullen laten de behoeftebevrediging door middel van een zekere inspanning, zoals spel en sport, die verricht wordt terwille van de inspanning zelf.

Men noemt de zaken, welke diensten kunnen bewijzen ter omschrijving bevrediging van de menselijke behoeften: de goederen. Het gocderenzand in de woestijn kan geen diensten bewijzen en behoort dus niet tot de goederen.

Niet alle goederen zijn voor de economie van belang. De lucht,

die in onbeperkte hoeveelheid aanwezig is, het water van een groot meer, staan in zo ruime mate ter beschikking, dat de welvaart van de mensen daarvan niet afhankelijk is. Om deze goederen te verkrijgen behoeft een mens geen bijzondere inspanning te verrichten. Van streven naar welvaart kan alleen sprake zijn ten opzichte van goederen, die in beperkte mate aanwezig zijn; daarom zijn alleen deze goederen voor de economie van betekenis. Men noemt de goederen, welke in beperkte mate aanwezig zijn daarom: de economische goederen Ecanomische en de goederen, die in onbeperkte hoeveelheid ter beschikking en met"

i economische

van de mensen staan: de niet economische of vrije goederen, goederen. In het vervolg zullen wij met het woord goederen steeds bedoelen: economische goederen.

Moeten we de mensen zelf als goederen beschouwen ? stoffelijke en

Nu de slavernij is afgeschaft kan men de mensen zelf moeilijk pe"oonhilte

^ ^ goederen.

op één lijn stellen met koopwaren, die op de markt verkocht worden; wanneer een arbeider in loondienst werkt bij iemand anders heeft hij evenmin „zich zelf", met zijn gehele persoonlijkheid, verhuurd. Daarom is het onjuist de mensen zelf góederen te noemen. Een mens kan echter door zijn arbeidskracht, kennis en bekwaamheid diensten bewijzen ter bevrediging van menselijke behoeften, zodat we deze menselijke eigenschappen, de arbeidskracht, kennis en bekwaamheid, als goederen zullen beschouwen. Ter onderscheiding van de stoffelijke goederen, zoals voedsel, een huis, vruchtbare grond,

zullen we deze eigenschappen noemen: de persoonlijke goederen.

De mensen kunnen ter bevreding van hun behoeften op wi'2e waarop twee manieren over de goederen beschikken, n.1. door uit- overde3*" oefening van een tijdelijk gebruiksrecht, of als eigenaar (bezitter), goederen In de eerstgenoemde vorm is de macht om van de diensten beschikken, -vaa—een goed gebruik te maken, de ,,beschikkingsmacht", aan een zekere tijd gebonden; iemand huurt bijvoorbeeld een huis

Sluiten