Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweldige vergroting van de productie, de vestiging van steeds meer nieuwe fabrieken, ontstond er weer meer vraag naar arbeiders. In Engeland heeft zich het eerst de fabrieksindustrie ontwikkeld in het begin der 19e eeuw. Sedert 1870 is ook Duitsland, waar vóór die tijd landbouw het hoofdmiddel van bestaan was, veranderd van een agrarisch land in een industrieland. In de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, België, Nederland leeft de bevolking thans eveneens voor een groot deel van de fabrieksindustrie. In Nederland wordt bovendien de landbouw zeer intensief uitgeoefend. Japan is in de laatste jaren een geduchte concurrent geworden van de zoëven genoemde industrielanden. Door de lage arbeidslonen kunnen vele industrieproducten daar met een kostprijs vervaardigd worden, die ver beneden de kostprijs ligt van de producten uit de andere landen.1) Rusland, China, Brits-Indië, Nederlandsch-Indië behoren thans nog tot de agrarische landen. In Rusland poogt men binnen zo kort mogelijke tijd (het vijfjarig plan) in toepassing te brengen alle technische uitvindingen, waarvan in de industriële landen reeds gebruik wordt gemaakt.

industrie in Wat Nederlandsch-Indië betreft moet worden opgemerkt, dat Indle' de hier bestaande fabrieksindustrie vrijwel uitsluitend tot stand is gebracht door de uitheemse, voornamelijk de Nederlandse, bewoners met behulp van geld uit westerse landen afkomstig.2) De fabrieksindustrie is evenwel hoofdzakelijk landbouw-industrie, immers de suikerfabrieken, theefabrieken, vezelfabrieken, verwerken uitsluitend landbouwproducten. De producten van de metaalindustrie, textielfabrieken, chemische industrie, die men hier nodig heeft, moeten hoofdzakelijk uit het buitenland worden ingevoerd.

Vóórdat in de andere landen van de wereld de fabrieksindustrie zo'n vlucht had genomen, vonden hier vele zelfstandig werkende inheemse handwerkslieden een bestaan en

!) Men kan een duidelijk beeld krijgen van de enorme uitbreiding die de industrie in dit land in de laatste 10 jaren heeft ondergaan wanneer men ziet, dat in December 1927 in Japan 1036 waterkrachtstations in werking waren en 610 in aanbouw en in December 1930: 5310 stations in werking en 4813 in aanbouw. Deze goedkope drijfkracht voor de fabrieken werkt eveneens een lage kostprijs in de hand.

2) Zie pag. 57 e. v.

Sluiten