Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in nieuwe banen te leiden. De Nederlanders, die in Indië een bestaan zoeken ondergaan bij hun productie hier de invloed van de gedachtengang, die in Nederland bij de productie overheersend is.

Voorts is van belang na te gaan de toestand in twee andere Economisch landen, van waaruit in de loop der tijden vele bewoners naar ch^Ten" Indië zijn getrokken, n.1. China en het zuidelijk deel van het Hadramaut. Arabische schiereiland: Hadramaut. *) Zowel de Chinezen als de Arabieren van Hadramaut zijn in hun land gewend aan een meedogenloze strijd om het bestaan. In China heersen,

sedert de val van het keizerrijk in 1912, zeer ongeregelde toestanden, zodat de mogelijkheid voor de bevolking van meer dan 400 millioen mensen, om een bestaan te vinden, uiterst moeilijk is. In vele streken leeft men voortdurend in een toestand van hongersnood.

Hadramaut, vroeger een machtig rijk, is sedert eeuwen een arm land. Het zou nog wel in staat zijn aan zijn inwoners levensonderhoud te verschaffen, indien het niet, wegens het ontbreken van een centraal gezag, in een staat van anarchie verkeerde, die alle welstand onmogelijk maakt. 2)

In deze twee landen vindt men dus niet zozeer de neiging om door „uitvindingen" de productie te vergroten. Indien er slechts een krachtig centraal gezag bestond, zou in beide landen welvaart kunnen heersen en zouden de bewoners wellicht niet gedwongen zijn in Indië een bestaan te zoeken. Ook de toestanden in deze landen hebben hun stempel gedrukt op de Chinezen en Hadramieten, die naar Indië trekken. Ze zijn gewoon aan grote lichamelijke en geestelijke inspanning en worden, evenals de Nederlanders, beheerst door het economisch principe.

De oorspronkelijke inheemse productiewijze vertoont een De werking geheel ander karakter. Het is van belang hier te wijzen op de ™°n^isch bevolkingstoename van Indië in de afgelopen 150 jaar. Deze principe in

Indië tot nu

Indië wordt blijkens de volkstelling van 1930 bewoond door ± 60.000.000 inheemsen, ± 240.000 Europeanen, hoofdzakelijk Nederlanders, ± 1.200.000 Chinezen en ± 110.000 andere Vreemde Oosterlingen. De „andere" Vreemde Oosterlingen bestaan ongeveer voor de helft uit Hadramieten.

2) Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje. Telegraaf 21 Jan. 1932.

Sluiten