Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des te eerder moest een onderneming worden gesloten. Wanneer de tegenwoordige crisistijd achter de rug is, zullen alleen die ondernemingen zijn overgebleven, die het meest volgens de stand van de techniek zijn ingericht, met een lage kostprijs werken en speciaal de ondernemingen, die voldoende kapitaalkrachtig zijn, doordat zij in de voorspoedige jaren voldoende reserves hebben gevormd.

De westerse productiewijze is niet zonder invloed gebleven op de inheemse. De koelie, die op uitheemse ondernemingen werkt, doet heel wat kennis en ervaring op van de landbouwtechniek, nodig voor het telen van handelsgewassen. De inheemse rubber- en koffieplanter produceert hevearubber en robustakoffie in navolging van de uitheemse ondernemingen. In de inlandse rietsuikermolen wordt suikerriet vermalen van een variëteit, die oorspronkelijk door het Proefstation der Suikerondernemingen te Pasoeroean is gekweekt.

De bevolkingstheecultuur in Oost- en West-Priangan heeft haar ontstaan geheel te danken aan de bemoeienissen van de regering sedert 1820 (en de uitheemse ondernemingen, die in latere jaren zijn ontstaan) om de cultuur van thee in Indië tot ontwikkeling te brengen. Reeds omstreeks 1880 waren er uitheemse theeondernemingen, die zaden verstrekten aan de bevolking voor de theeaanplant en sedert 1900 wordt ook door bestuursambtenaren en landbouwconsulenten propaganda onder de bevolking gemaakt voor de theecultuur. In 1931 bedroeg de oppervlakte van de theeaanplant van uitheemse ondernemingen ongeveer 130.000 ha en van de bevolkingsthee ongeveer 42000 ha.

De rol, welke door de arbeid wordt vervuld, kan in de eerste plaats worden verhoogd bij uitbreiding van het beschikbare aantal arbeiders en dit aantal kan op twee manieren stijgen n.1.: i°. door bevolkingstoename.

2°. door landverhuizing, waarbij de arbeiders van een land of streek, waar overvloed van arbeidskrachten is, verhuizen naar een gebied, waar gebrek aan arbeiders heerst.

We hebben reeds gezegd, dat bevolkingstoename in een land, waar de productie reeds voldoet aan de stand van de techniek, vergezeld moet gaan van evenredige toeneming van de hoeveelheid grond en kapitaalgoederen; immers alleen in dat geval is een evenredige stijging van de opbrengst mogelijk. Wanneer het verschijnsel van de mindere stijging van de opbrengst zich

Invloed uitheemse landbouw op inheemse.

Verhoging van de productie door verhoogde medewerking van de arbeidskracht.

Bevolkingstoename.

Sluiten