Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten afzien van de bevrediging van de extra-behoeften, die zij zouden vervullen, wanneer geen belasting was opgelegd.

Voor mensen, waarvan de extra-behoeften aan een zekere grens gebonden zijn en die nog wel meer arbeid zouden kunnen verrichten, boven de arbeid, die nodig is voor hun levensbehoeften en extra-behoeften, betekent een opgelegde belasting een aansporing tot meer arbeid, tot meer intensieve bewerking van de grond, tot het telen van handelsgewassen enz.

We hebben reeds besproken de voordelen en de nadelen verhoging van de verdeling van arbeid. Uit hetgeen we besproken hebben p"°e"abt-èds" blijkt, dat de medewerking van de arbeidskracht eveneens door arbeidsverhoogd kan worden door doelmatige arbeidsverdeling.

De hoeveelheid kapitaalgoederen, die bij de productie wordt verhoging vereist, hangt geheel af van de vorderingen, die de techniek p*"d„*tje heeft gemaakt, derhalve van de „stand van de techniek". In door verhoogverband met de uitbreiding van de bevolking over de gehele ^en™^wJcr aarde, moet ook de voorraad kapitaalgoederen steeds toenemen, kapitaaiEr moeten dus steeds meer kapitaalgoederen geproduceerd B°ederenworden. Ook wanneer de bevolking een tijdlang niet zou toenemen, zou de productie van nieuwe kapitaalgoederen, of het onderhoud en herstel van reeds bestaande kapitaalgoederen,

steeds voortgang moeten hebben, omdat alle kapitaalgoederen aan slijtage onderhevig zijn. Sommige kapitaalgoederen kunnen honderd en meer jaren duren, zoals wegen en bruggen; andere moeten na kortere tijd vernieuwd worden. Benzine moet onmiddellijk bij verbruik vernieuwd worden, steenkool na enkele uren, smeerolie na enkele dagen, een slijpsteen na bijvoorbeeld 2 jaar, een vrachtauto na 6 jaar, een locomotief na 30 jaar enz.

We hebben gezegd, dat het onderscheid tussen arbeidskracht en kapitaalgoederen hierin is gelegen, dat arbeidskracht wordt geproduceerd bij de vervulling van tegenwoordige behoeften en kapitaalgoederen met het oog op toekomstige behoeften.

Iemand, die kapitaalgoederen produceert, moet de productiegoederen, waarover hij beschikt, dus niet aanwenden voor onmiddellijk gevoelde behoeften maar voor de toekomst. Daarom kan men zeggen: de productie van kapitaalgoederen is alleen mogelijk wanneer er gespaard wordt. Sparen betekent in het algemeen: minder verteren dan men kan verteren, met het oog sparen

Sluiten