Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorm van

„reserveren

kat verslijten en door nieuwe moeten worden vervangen of hersteld moeten worden, moet er steeds weer gespaard worden,

ook al zijn de kapitaalgoederen eenmaal geproduceerd.

Bijvoorbeeld: Y heeft ƒ 20.000,— gespaard en gaat voor dit sparen in de

geld een rijstpellerij oprichten. Verondersteld, dat gebouwen en

machines na 20 jaar versleten zijn. Hij moet dan elk jaar ƒ 1000 en at-

van zijn winst opzij leggen om na 20 jaar weer nieuwe machines sc ",ven ' te kunnen kopen en een nieuw gebouw te kunnen oprichten.

Wanneer hij dat verzuimt, zal de fabriek na 20 jaar te gronde gaan, tenzij hij uit de winst van het laatste jaar ƒ 20.000,— kan betalen, maar in normale omstandigheden zal geen enkele fabrikant in één jaar een winst maken, even groot als de waarde van zijn gehele fabriek. Hieruit volgt dat, wanneer een tijdlang de mensen niet sparen, grote achteruitgang van de voorraad kapitaalgoederen daarvan het gevolg is. De aanwezige kapitaalgoederen verslijten, zonder dat ze door nieuwe worden vervangen.

De noodzakelijkheid van besparing in een maatschappij, die met veel kapitaalgoederen produceert, wordt hierdoor duidelijk.

Door de volgende omstandigheden kan de productie van Belemmering kapitaalgoederen dus worden belemmerd n.1.: klpitaa" ^

i°. wanneer de mensen niet gewoon zijn ver in de toekomst goederen, vooruit te zien en dus een gering economisch perspectief bezitten.

2°. wanneer de mensen niet gewoon zijn geld te sparen.

3°. wanneer de mensen slechts over zoveel goederen beschikken, als voldoende is voor hun eerste levensbehoeften zodat zij niet kunnen sparen.

In een tropisch land kan men in de landbouw met weinig kapitaalgoederen volstaan. Kostbare boerenschuren met ruimte voor het vee, om de winter door te brengen, zoals voor het landbouwbedrijf in de koudere streken moeten worden gebouwd,

heeft men hier niet nodig. De besparing, die door den tropischen landbouwer verricht wordt, komt hierop neer, dat hij zijn arbeidskracht aanwendt voor het ontginnen en bewerken van zijn gronden, het aanleggen en onderhoud van de bevloeiingswerken. We hebben er op gewezen, dat het merendeel van de Besparing in landbouwers, vooral op Java, gedeeltelijk produceert voor eigen ag"a'r"^sch voedselvoorziening en overigens handelsgewassen produceert land. om geld te krijgen voor belasting en de bevrediging van extra-

Sluiten