Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op welke prijs zullen nu vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn?

Een prijs van ƒ 50,— zou niet mogelijk zijn, omdat tegenover de 7 verkopers slechts één koper zou staan. Evenmin een prijs van ƒ 45,— want dan zouden er 6 verkopers zijn en 3 kopers n.1. B. C. D. E. F. G. als verkopers en L. M. N. als kopers. De verkopers zullen dan door de „concurrentie" iets van de prijs laten vallen, bijvoorbeeld C. zal zijn koopwaar aanbieden voor ƒ 43,— uit vrees, dat hij er mee zal blijven zitten en de anderen wel hun waren zullen verkopen. Door dit bod komen er echter geen meerdere kopers. Eerst als D. zijn koopwaar aanbiedt voor bijvoorbeeld 41! of 41 gulden, zal ook K. in de gelegenheid zijn te kopen, A. B. C. kunnen dan echter niet meer verkopen. Bij een prijs van 41, 41^ of 42 gulden zullen er 4 kopers en 4 verkopers zijn. Het is nu de vraag of de prijs 41, 41-2 of 42 gulden wordt. Men zou kunnen zeggen, dat hangt af van de vraag, wie de meeste slagvaardigheid heeft bij de onderhandelingen.

Men kan dus zeggen in het algemeen, dat de prijs het resultaat is van de subjectieve waardering der kopers enerzijds en de kosten van de verkopers anderzijds, dus kort gezegd: de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod, de vraag hangt samen met de behoeften der mensen en het aanbod met de kosten 1).

Uit de volgende voorbeelden moge blijken, dat zowel de kosten, enerzijds, als de behoefte, anderzijds, de prijs bepalen.

Door de uitvinding van de draadloze telegraphie is de behoefte aan koperdraad afgenomen, het grensnut en de prijs, die de mensen voor koperdraad willen besteden (de vraagprijs) is dus ook gedaald en in verband daarmede is de marktprijs gedaald.

Wanneer er een grote zilvermijn ontdekt wordt, zodat het zilver in prijs daalt, zullen de zilversmeden goedkoper grondstoffen tot hun beschikking krijgen. De kostprijs van zilveren voorwerpen daalt en de marktprijs zal dus ook dalen.

Men kan dus zeggen: de prijs (marktprijs, equatieprijs) van een goed wordt bepaald door vraag en aanbod, de vraag hangt

*) Sommige schrijvers verkondigen de leer, dat de prijs wordt bepaald alleen door de kosten, anderen zeggen, dat de prijs van de goederen alleen wordt beheerst door hun grenswaarde, omdat volgens hen de kosten zelf worden bepaald door de grenswaarde van de eindproducten. (Zie noot pag. 222).

stikker, Economie. 7

Sluiten