Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarop staat gedrukt „honderd gulden" steeds tien maal zoveel waard is als het gouden tientje waarop staat gestempeld: „tien gulden" of dat een zilveren munt, waarop is gestempeld „één gulden" steeds de waarde heeft van een tiende deel van een gouden tientje.

Verder tracht men zoveel mogelijk te bereiken, dat de geldsurrogaten, hierboven genoemd, eveneens een waarde hebben, die overeenstemt met de waarde van het gouden tientje in verhouding tot het aantal „guldens", dat door die geldsurrogaten wordt vertegenwoordigd.

Wanneer nu het goud een waarde heeft, die standvastig is ten opzichte van alle andere goederen, dan heeft dus ook het geld een standvastige waarde ten opzichte van die goederen,

indien het gelukt de waarde van het gouden tientje ten opzichte van het goud en de waarde van de andere geldsoorten ten opzichte van het gouden tientje, te handhaven.

De waardevastheid van het geld is van groot belang voor verband de welvaart van een land. Veranderingen in de prijzen van de ^®°mloop goederen kunnen immers door twee oorzaken worden teweeg en goederengébracht. De oorzaak kan liggen bij de goederen, bijvoorbeeld: pri,zende vraag naar graan stijgt, terwijl het aanbod gelijk blijft. De graanprijzen zullen dan stijgen en die stijging staat in verband met de meerdere vraag naar graan. De oorzaak kan ook liggen bij het geld. Wanneer de waarde van het geld daalt terwijl de ruilwaarde van de goederen gelijk blijft, dan betekent dit eveneens prijsstijging; maar de oorzaak van die prijsstijging is dan gelegen bij het geld.

Sommigen beweren, dat de waarde van het geld zeer sterk afhankelijk is van de hoeveelheid geld, die in omloop is. Wanneer de hoeveelheid geld, die in omloop is, bijvoorbeeld twee maal zo groot wordt terwijl overigens de omvang van het ruilverkeer der goederen gelijk blijft, dan zullen de prijzen, zo zeggen zij,

ook twee maal zo hoog worden. Deze theorie wordt wel de „quantiteits theorie" genoemd. Men moet echter niet alleen rekening houden met de hoeveelheid geld, die in omloop is,

maar ook met de snelheid, waarmee het geld bij de mensen circuleert. Een gulden, die 4 maal per dag van eigenaar verwisselt heeft evenveel invloed op de prijzen als vier guldens, die eenmaal per dag uitgegeven worden.

Het is een niet te ontkennen feit, dat na de oorlog van

Sluiten