Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1914—1918 in Duitsland de prijzen op fabelachtige wijze zijn gestegen toen er maar steeds meer papiergeld in omloop werd gebracht. Wanneer prijsstijging wordt veroorzaakt doordat er teveel geld in omloop is gebracht dan spreekt men van ,,inflatie" van het geld.

Nadelen van De nadelen van prijsstijging of prijsdaling, waarvan de appreciatie en oorzaak js gelegen bij het geld, zijn:

depreciatie o => j o j j

van het geid. i°. de producenten worden op een dwaalspoor gebracht.

Wanneer de prijzen dalen, zullen zij hun productie gaan beperken want zij menen, dat de behoefte van de mensen minder is geworden en wanneer de prijzen stijgen zullen zij hun productie uitbreiden. In beide gevallen is de behoefte van de mensen wellicht helemaal niet veranderd. Bij prijsdaling, waarvan de oorzaak bij het geld is gelegen (appreciatie van het geld) wordt er dus te weinig geproduceerd en bij prijsstijging, die wordt veroorzaakt door waardevermindering van het geld (depreciatie van het geld) bestaat er gevaar, dat de productie wordt uitgebreid zonder dat er reden voor is (overproductie). 2°. bij sterke depreciatie van het geld worden de mensen, die toevallig over grote voorraden goederen beschikken, plotseling rijk en de mensen, die een vast loon of salaris hebben, kunnen plotseling voor dat geld veel minder kopen. Velen van de mensen, die zo plotseling rijk geworden zijn, zullen hun geld verkwisten, doordat zij een dergelijke rijkdom niet gewoon zijn en de mensen met een vast loon kunnen veel minder sparen, dus de besparing wordt door een dubbele oorzaak belemmerd. Appreciatie van het geld heeft tengevolge, dat vele ondernemers verliezen lijden, dat de productie wordt ingekrompen dus ook de productie van kapitaalgoederen. Zowel bij depreciatie als bij appreciatie van het geld zal dus de hoeveelheid kapitaalgoederen verminderen. 3°. prijsschommelingen, die worden veroorzaakt door de schommelingen van de waarde van het geld, kunnen zo hevig zijn, dat geen enkele ondernemer ook maar bij benadering kan voorzien of hij winst zal maken dan wel verlies zal lijden. Het geregelde zakenleven verdwijnt en het handeldrijven wordt een soort dobbelspel. Solide „gevestigde" ondernemers moeten dikwijls het veld ruimen

Sluiten