Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het doordringen van het geldverkeer. De redenering, dat de opbrengst van de productie verkocht wordt en dat de „ondernemer" van de financiële opbrengst moet aftrekken grondhuur, loon en rente en de rest voor zich mag houden, als ondernemerswinst, gaat dus wel op voor de uitheemse productie in Indië; voor de inheemse productie gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet.

De „verde- Men zou, wat de oorspronkelijke inheemse productielij- in de gemeenschap betreft, die in hoofdzaak produceert voor eigen lijtrinheem- voedselvoorziening, de vraag kunnen stellen: hoe de geproduse maat- ceercie hoeveelheid voedsel verdeeld wordt. Het antwoord op schappij. vraag luidt dan eenvoudig: dat hangt af van de adat,

van de sociale positie, die door de deelgerechtigden wordt bekleedt.

Om de verdeling van het „westerse" maatschappelijk inkomen te kunnen nagaan moet men bestuderen door welke omstandigheden grondhuur, arbeidsloon, kapitaalrente en ondernemerswinst worden bepaald.

Wat betreft de inheemse samenleving, waar het economisch principe reeds gedeeltelijk is doordrongen, zou men dus de vraag kunnen stellen:

inhoeverre worden grondhuur, arbeidsloon, kapitaalrente en ondernemerswinst bepaald door het economisch principe en in hoeverre worden deze beïnvloed door de adat, door sociale verhoudingen.

We zullen nu achtereenvolgens behandelen: het arbeidsloon, de kapitaalrente, de waarde van de grond (zowel de tijdelijke gebruikswaarde als de koopwaarde van de grond) en de ondernemerswinst.

AFDELING 2 HET ARBEIDSLOON ^ . •• • We hebben vroeger uiteengezet, dat men wetenschappelijke

Omschrijving vv ^ ° '3 - . « ,

arbeidsloon, kennis door opzettelijke studie verkregen, als een kapitaalgoed moet beschouwen en niet als arbeidskracht. Onder arbeidskracht dienen wij te verstaan: de spierkracht en de verstandelijke ontwikkeling door ervaring verkregen, waardoor een mens in staat is arbeid te verrichten. Het arbeidsloon is het loon,

Sluiten