Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. zijn de werkgevers in staat de hogere lonen te betalen zonder dat het bedrijf daardoor met verlies gaat werken?

Veel narigheid kan voorkomen worden door onderling overleg tussen de werkgevers en de arbeidsorganisaties; in Nederland is een Rijksbureau opgericht dat in dergelijke gevallen als „bemiddelaar" optreedt. In Nederlandsch-Indië kunnen de ambtenaren van ,,de Arbeidsinspectie hun bemiddeling verlenen.

Het politieke machtsmiddel kan worden uitgeoefend door politiek geschoolde arbeiders in een democratisch geregeerd land. Zo is door de politieke actie van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland tot stand gekomen een wettelijke regeling van de 8'-urige werkdag. In Australië en Zuid-Afrika hebben de arbeiderspartijen doorgedreven het geheel of gedeeltelijk sluiten van de grenzen voor buitenlanders, die in deze landen werk komen zoeken om zodoende de lonen kunstmatig hoog te houden. In Australië worden geen arbeiders toegelaten afkomstig uit landen met een lagere levensstandaard dan men in Australië gewend is. Inheemse bewoners van Ned.Indië en Chinezen worden daarom in Australië niet toegelaten.

AFDELING 3 KAPITAALRENTE

Kapitaalrente is de vergoeding, die moet worden betaald omschrijving voor de tijdelijke beschikkingsmacht over kapitaalgoederen. kaP»taalrenteMen zou dus eigenlijk de kapitaalrente moeten beschouwen als de huurprijs van de kapitaalgoederen.

Kapitaalgoederen zal men echter dikwijls niet kunnen huren.

Men kan grond huren en men kan een arbeider huren, maar het huren van machines, drijfriemen, benzine, grondstoffen enz. is practisch niet goed mogelijk. Immers dergelijke kapitaalgoederen zijn aan slijtage onderhevig, dus, als men ze huurt,

kan men ze niet weer in dezelfde toestand teruggeven,

bij het beëindigen van de huur.

Daarom worden de kapitaalgoederen door den producent,

als hij zelf niet over die goederen reeds beschikt, meestal gekocht met geleend geld. Voor die geldlening wordt in den

Sluiten