Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zal daarin niet onmiddellijk verandering komen, wanneer de grond enige pachtwaarde krijgt. Uit gewoonte zal men wellicht nog lange tijd aan de oude verdeling van de opbrengst vasthouden. Wanneer het bij de grondbezitters is doorgedrongen,

dat de grond enige pachtwaarde heeft, dan zullen zij misschien eerst de voorwaarden, waarop de bewerker de grond in deelbouw krijgt, moeilijker maken. Zij zullen bijvoorbeeld eisen,

dat de bewerker meer kapitaalgoederen verstrekt of de landrente betaalt.

Ook spelen hier sociale verhoudingen weer een rol. Hoe nader men tot elkaar staat, des te groter is het aandeel van den bewerker. Een familielid of desagenoot zal bijvoorbeeld \ moeten afstaan aan den rechthebbende en een „vreemdeling"

f deel van de opbrengst. *)

Niet alleen door meerdere vruchtbaarheid maar ook door invloed betere ligging kunnen gronden pachtwaarde hebben. Het van de

aanleggen van wegen in een bepaalde streek heeft dikwijls tengevolge, dat de landbouwproducten in die streek in prijs stijgen doordat ze gemakkelijker naar de handelscentra kunnen worden vervoerd. De gronden kunnen daardoor soms pachtwaarde krijgen.

Door welke oorzaken kan de pachtwaarde overigens stijgen of dalen?

Wanneer men wil nagaan de invloed door uitbreiding van invloed uïtde bevolking uitgeoefend, dan hangt het er voornamelijk van af, ^'hevomLT. welke gronden nog voor ontginning beschikbaar zijn. Verondersteld, dat er in een land 2 soorten van gronden zijn,

laten wij zeggen kwaliteit A en kwaliteit B. De grond van kwaliteit A heeft pachtwaarde en de grond van kwaliteit B niet. Wanneer nu de bevolking zich uitbreidt, dan zullen dus nieuwe gronden in gebruik worden genomen. Zijn die ook van kwaliteit B, dan zal de pachtwaarde van kwaliteit A daardoor niet veranderen.

Zijn de nieuwe gronden van mindere kwaliteit, bijvoorbeeld

x) In het Koloniaal Tijdschrift 1934 pag. 267 schrijft Dr. Th.

H. M. Loze: In het regentschap Bandoeng met veel groot-grondbezit zijn de voorwaarden het zwaarst, in Garoet met veel minder grootgrondbezit zijn deze veel billijker, terwijl in Bantam, waar sporadisch groot-grondbezit voorkomt, de voorwaarden voor den deelbouwer gunstig zijn.

Sluiten