Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van kwaliteit C, dan zal de pachtwaarde van kwaliteit A stijgen en dan zal ook kwaliteit B enige pachtwaarde krijgen. l)

De prijzen van de landbouwproducten kunnen, behalve door uitbreiding van de bevolking of verbetering van het verkeer, ook door andere omstandigheden worden beinvloed. invloed Wanneer de prijzen in het algemeen dalen of stijgen, doordat de artprcciade geld in waarde verandert, dan is het de vraag, hoe de deelvan het geid. bouwvoorwaarden daardoor worden beinvloed. Het ligt voor de hand, dat bij de productie van eigen voedsel de deelbouwvoorwaarden er weinig door veranderen. De rechthebbende of bewerker zijn wellicht geen van beiden van plan hun aandeel te verkopen, dus zij hebben feitelijk niet te maken met prijsveranderingen. Wanneer men produceert voor de handel, dus bijvoorbeeld bij de productie van ketela of katjang, en de prijzen van deze producten zijn gedaald, dan hangt het er van af, wat men van plan is te doen met het geld, dat verkregen wordt door het aandeel te verkopen.

Wil men er rijst voor kopen of moet men er belasting mee betalen? Wil men er rijst voor kopen, dan behoeft men zich ook weinig aan te trekken van de prijsverandering der landbouwproducten. Men verkoopt de katjang voor weinig geld, maar men koopt daarmede de goedkope rijst, dus men heeft misschien evenveel rijst als voorheen ontvangen. Wat het betalen van de belasting betreft, het is dan van belang, wie de landrente moet betalen, de rechthebbende of de bewerker. Verondersteld, dat A bewerker is en B rechthebbende en dat A verplicht is de landrente te betalen en de kapitaalgoederen te verstrekken en \ van de opbrengst ontvangt. Wanneer nu de prijzen van de producten dalen, dan zal op den duur

*) Wanneer slechts weinig gronden beschikbaar zijn voor ontginning dan kan men soms waarnemen dat de grond vóór de ontginning reeds pachtwaarde heeft. Bijvoorbeeld: A. heeft vergunning gekregen om 60 bouw woeste grond te ontginnen. Hij spreekt nu met 10 koelies af dat zij alle arbeid, die voor de ontginning nodig is, zullen verrichten doch daarvoor slechts de helft van de grond voor zich mogen houden. Een dergelijk geval zal zich bijvoorbeeld voordoen, wanneer een stuk grond, dat aanvankelijk als bosterrein was „gereserveerd" ten behoeve van de watervoorziening, ter beschikking wordt gesteld voor ontginning. Op Java worden dergelijke gronden, dikwijls ter beschikking gesteld van de bewoners van de nabijgelegen desa.

Sluiten