Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt betaald, of als kapitaalrente moet worden beschouwd of gedeeltelijk als pachtwaarde en gedeeltelijk als kapitaalrente.

Wij kunnen de ondernemerswinst splitsen in 2 bestand- Ondernemersdelen nl. het ondernemersloon en de risicopremie. Met risico- loon en premie wordt bedoeld dat deel van de ondernemerswinst,

dat volgens de beginselen van een goed bedrijfsbeheer moet worden opzij gelegd voor de vorming van een reservefonds.

Immers de resultaten van een bedrijf kunnen in de verschillende jaren zeer uiteenlopen en daarom is het verstandig om in de voorspoedige jaren een reservefonds te vormen, waaruit de verliezen in de slechte jaren te lijden, kunnen worden voldaan.

Hetgeen overblijft na reservering van de risicopremie noemt men het ondernemersloon, omdat men het kan beschouwen als een beloning voor de arbeid, bekwaamheid en de ondernemingsgeest van den ondernemer.

Sommigen echter noemen alleen ondernemersloon het bedrag, dat men als een redelijke vergoeding kan beschouwen voor de arbeid van den ondernemer.

Hetgeen de ondernemer ontvangt boven dit ondernemersloon noemen zij dan de ondernemerspremie.

Het is echter niet zo eenvoudig uit te maken, welk bedrag men als een redelijke vergoeding voor de arbeid van den ondernemer kan beschouwen. Men zou als maatstaf kunnen nemen het salaris van een ambtenaar, die hetzelfde werk verricht als de ondernemer, maar het is de vraag of men gemakkelijk een ambtenaar kan aanwijzen, die hetzelfde werk verricht.

De beste maatstaf zou men kunnen vinden in het salaris van een directeur van een naamloze vennootschap. In een land,

waar een dergelijke bedrijfsvorm veel voorkomt, is het loon,

dat een directeur van de N. V. ontvangt afhankelijk van vraag naar en aanbod van personen, die de geschiktheid voor het werk van directeur hebben. Dit loon kan men dan beschouwen als een redelijke vergoeding voor de ondernemersarbeid,

want een directeur van een N. V. verricht feitelijk ondernemersarbeid.

Hoe kan men dan het dividend beschouwen dat de aandeel- Dividend houders van een N. V. ontvangen ? Verondersteld, dat de naamloze aandeelhouders 10 % dividend ontvangen. De aandeelhouders lappin, hebben geld aan de N. V. verstrekt en het inkomen, dat zij

stikker, Economie. 11

Sluiten