Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbekend en in vele desa's beschouwt men het als iets minderwaardigs om te trachten de grond van een desagenoot zo goedkoop mogelijk in handen te krijgen. Worden de gronden van een desahoofd op Java publiek verkocht, dan zullen zijn „onderdanen" soms niet eens durven bieden op de veiling. De opbrengst van dergelijke venduties is daarom dikwijls zeer laag. Aanbod van crediet op grote schaal en verlaging van de rentestand zal men dus niet kunnen verwachten van een dergelij ke regeling. Een tweede bezwaar tegen het toelaten van hypotheek op Inlandse gronden is de mogelijkheid, die daarmede geopend zou worden voor uitheemsen om gemakkelijk onwettige occupatie te plegen (zie pag. 159). Men koopt Knoeierij door gronden op naam van een stroman en vestigt hypotheek daarop ""^pinten, voor het bedrag van de koopprijs. Wanneer de stroman nu de grond aan een ander zou verkopen of wanneer hij overlijdt,

dan blijft toch de hypotheek op de grond gevestigd. De onwettige occupant blijft daardoor macht over de grond uitoefenen en het zal hem overigens niet zo moeilijk vallen van de opbrengst van de grond te profiteren. Nu het recht van hypotheek niet is toegelaten, is aan de onwettige occupatie,

afgezien van de strafbedreiging door St. 1912, groot risico verbonden. Immers, wanneer de stroman de grond verkoopt,

heeft de onwettige occupant geen verhaal meer op de grond zelf. Hij heeft wellicht den stroman een schuldbekentenis laten tekenen voor de koopsom, maar hij kan geen beslag op de grond leggen, wanneer die aan een ander verkocht is.

Het is wel gebeurd, dat de onwettige occupant den stroman agrarisch eigendomsrecht liet aanvragen. Dit is een soort van eigendomsrecht, dat de inheemse grondbezitter kan verkrijgen in de plaats van zijn erfelijk individueel bezitsrecht op de grond. Het staat gelijk met eigendomsrecht volgens het Burgerlijk wetboek, doch het mag slechts door inheemsen worden uitgeoefend, dus niet aan uitheemsen worden overgedragen. Op dit recht mag hypotheek gevestigd worden.

De onwettige occupant kan dus eerst zijn stroman er toe brengen agrarisch eigendom aan te vragen, daarna vestigt hij hypotheek op dit recht en heeft zodoende macht over de grond gekregen.

Bij het vaststellen van de regels voor agrarisch eigendomsrecht in 1872 heeft de wetgever natuurlijk nimmer de bedoeling

Sluiten