Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i October 1932, A trekt nu bijvoorbeeld op 1 Juli 1932 een wissel op B aan de order van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, te betalen op 1 October 1932 en zendt deze wissel ter acceptatie aan B. Wanneer 13 de wissel geaccepteerd aan A teruggezonden heeft, gaat A met de wissel naar genoemde bankinstelling en vraagt deze wissel te disconteren d. w. z. hij verzoekt, dat de bank de wissel van hem overneemt tegen contante betaling van het wisselbedrag, onder aftrek van de rente over drie maanden berekend. Wanneer A en B beiden als solide en vermogend bekend staan, zal de bank daartoe bereid zijn, betaalt dus bijvoorbeeld ƒ9900,— aan A uit en vraagt op de vervaldag betaling van ƒ 10.000, aan B. Indien B niet betaalt kan de bank betaling aan A vragen. Het voordeel van dergelijk crediet voor de bank is, dat de bank deze wissel onder zich houdt zolang de vervaldag niet is verschenen;

indien zij zelf vóór die tijd geld nodig heeft, kan zij deze wissel weer bij een andere instelling, bijvoorbeeld de Javasche Bank, verdisconteren. De Javasche Bank verleent, op grond van de bepalingen van de Javasche Bankwet, vrijwel uitsluitend credieten door belening van goederen en effecten en door discontering van wissels.

In Indië zijn de voornaamste depositobanken: Bankinst<

i°. de Nederlandsche Handel Maatschappij. ^ 'n

2°. de Nederlandsch-Indische Handelsbank.

30. de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij.

De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft haar naam te danken aan het feit, dat deze instelling in de tijd van het cultuurstelsel voor de regering de handelsproducten, die door dit stelsel waren verkregen, op de Europese markt verkocht.

Thans is deze instelling hoofdzakelijk deposito- en credietbank,

terwijl zij tevens een deel van haar bedrijfskapitaal belegd heeft in enkele suikerfabrieken.

De Nederlandsch-Indische Handelsbank is eveneens deposito- en credietbank en is eigenares van aandelen in de N. V. Nederl.-Indische Landbouwmaatschappij; laatstgenoemde N. V. is eigenares van enkele suikerfabrieken.

De Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij is alleen deposito- en credietbank.

De bovengenoemde bankinstellingen belasten zich, naast het deposito- en credietbedrijf, met de navolgende werkzaamheden.

Sluiten