Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

documentair crediet) te openen bij een bank te Yokohama, betreffende deze aankoop; de bank in Soerabaia geeft nu opdracht aan een bank te Yokohama, waarmede zij in relatie staat, om aan B iooo Yen uit te betalen, wanneer hij vóór een bepaalde datum aan deze bank te Yokohama uitlevert het connossement over de verscheping van glaswerk naar Soerabaia. Wanneer de betaling is geschied, zendt de bank in Yokohama het connossement aan de bank in Soerabaia,

die het vervolgens uitlevert aan A.

A kan daarmede de goederen in ontvangst nemen bij aankomst van de boot. Dikwijls moet de verkoper in het buitenland aan de bank, die het crediet geopend heeft, niet alleen het connossement- inleveren, maar ook een polis, ten bewijze,

dat hij voor de zeeverzekering heeft zorg gedragen; en soms een verklaring van een of andere autoriteit, dat de verzonden artikelen van goede kwaliteit zijn. Deze papieren tezamen noemt men de „documenten" vandaar de uitdrukking: „documentair accreditief".

Dergelijke moeilijkheden doen zich niet alleen voor bij het handelsverkeer met het buitenland, doch uit den aard der zaak ook bij de inter-insulaire handel in Indië. Deze moeilijkheden doen zich vooral in sterke mate voelen, wanneer handel gedreven wordt met personen, die in afgelegen plaatsen in de buitengewesten wonen. Dikwijls worden bijvoorbeeld vanuit Java goederen naar dergelijke plaatsen verzonden in goed vertrouwen,

dat de koper na ontvangst wel zo fatsoenlijk zal zijn de koopsom te zenden.

In Nederland treft men deze instellingen in groten getale HyPotheekaan. Een hypotheekbank is een instelling, die geld uitleent bankenop lange termijn, waarbij hypotheek op huizen en landerijen als waarborg wordt gegeven. Dit geld wordt verkregen van spaarders, die hun geld op lange termijn willen beleggen. Zij ontvangen daarvoor zogenaamde „pandbrieven", dat zijn schuldbekentenissen aan toonder, uitgegeven door hypotheekbanken; de pandbrieven worden binnen een zekere tijd, bijvoorbeeld 30 jaar, afgelost. Elk jaar wordt door loting een zeker aantal pandbrieven aangewezen, die afgelost zullen worden. De pandbrieven geven 435% rente per jaar.

In Indië zijn tot nu toe 3 hypotheekbanken opgericht nl. de Javasche Hypotheekbank, de Nederlandsch-Indische

stikker, Economie. 13

Sluiten