Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI

CONJUNCTUUR

Het is niet gemakkelijk te zeggen, wat eigenlijk met het Begrip woord conjunctuur wordt bedoeld; men zou het als volgt j'uu°r",unc kunnen uitdrukken: conjunctuur betekent „gezondheidstoestand" van de maatschappij, van economisch standpunt beschouwd.

Het menselijk lichaam is gezond, wanneer alle organen in goede toestand zijn, en hun taak behoorlijk vervullen,

wanneer bloedsomloop, ademhaling en spijsvertering ongestoord hun gang kunnen gaan. Zo kan men ook van de menselijke samenleving zeggen, dat zij min of meer gezond is. Wanneer de productiegoederen hun taak behoorlijk vervullen, wanneer door ruilverkeer en credietverlening de ondernemers de beschikking over goederen hebben verkregen op zodanige wijze, dat zoveel mogelijk is voldaan aan de technische regel van de productie, dan zegt men, dat de conjunctuur van de maatschappij gunstig is. Evenals er allerlei oorzaken kunnen zijn, die het menselijk lichaam ziek maken, evenzo kunnen er vele oorzaken zijn, die deze conjunctuur bederven. Oorlog, mislukking van de oogst, te grote oogst, te grote aanwas van de bevolking, onderling wantrouwen tussen de verschillende staten, annulering van staatsschulden, binnenlandse onlusten, te grote credietverlening door de banken enz. kunnen alle er toe bijdragen een ongunstige conjunctuur te scheppen en die conjunctuur kan zeer slecht worden, wanneer meerdere van die oorzaken tegelijk zich voordoen.

De ongunstige conjunctuur kan een slepend karakter of een Malaise, „acuut" karakter aannemen. Een slechte conjunctuur met een criB,sslepend karakter noemt men malaise; een acute verslechtering van de conjunctuur noemt men crisis.

De verschijnselen van malaise zijn: geleidelijk dalende goederenprijzen, weinig ondernemingen, die winst behalen en vele ondernemingen, die met verlies werken, weinig ondernemingslust om nieuwe zaken op touw te zetten, werkeloosheid,

doordat de arbeidskracht niet productief kan worden aangewend,

gebrek aan vertrouwen in andermans zaken, zodat men weinig crediet durft verstrekken.

Sluiten