Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIz.

Gevaar van inheemse geldschieters. — Voorschot op de oogst, opkoopsysteem. — Woekerrente. — Renteverbod en maximumrente. — Geldschieterswet 1932 in Nederland. — Anti-woekerverenigingen. — Gevaar van accepten-crediet.

Afdeling 2: Volkscredietwezen 176

Geschiedenis van het Volkscredietwezen. — Algemeene Volkscredietbank. — Dorpscredietinstellingen. — Desabanken. — Desaloemboengs. — Dorpsinstellingen in de buitengewesten.

Afdeling 3: Gouvernementspandhuizen 188

Afdeling 4: Particuliere Bankinstellingen 190

Deposito- en credietbanken. — Goederencredieten. — Disconteren van wissels. — Bankinstellingen in Indië. — Hypotheekbanken. — Spaarbanken.

HOOFDSTUK VI

CONJUNCTUUR i95

Begrip „Conjunctuur". — Malaise, crisis.

HOOFDSTUK VII

FINANCIËN VAN HET LAND EN DE LOCALE

RESSORTEN i98

Productie door de overheid. — Betekenis van „belastingen". — Belastingen en welvaartspolitiek. — 's Lands financiën en de crisis. — Invloed van belastingpolitiek. — Belasting naar draagkracht. -— Progressieve inkomstenbelasting. — Verteringsbelasting. — Stelsels van inkomstenbelasting. — Stelsels van verteringsbelasting. — Niet voor alle bevolkingsgroepen dezelfde belasting. — Onderscheiding van belastingen in soorten. — Argumenten pro en contra geldbelasting. -— Overzicht der belastingregelingen.

HOOFDSTUK VIII

WELVAARTSONDERZOEK IN INDIË 213

Enquêtes. — Statistiek. — Volkstellingen.

HOOFDSTUK IX

GESCHIEDENIS DER ECONOMIE 218

Moeilijkheden verbonden aan de studie der economie. ■— Mercantilisten. — Physiocraten. — Klassieke school. — Historische school. — Oostenrijkse school. — „Socialistische" opvattingen.

Sluiten