Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genesis

27 :19 iakoeoi; ki ine iikow, e adi'koe?"* Kai n toebag i Jakoeb ko i ama nja. „Akoeoi naa ing ki Esau, ki adi'moe inta gosjagoejang; aindon iakoeoi nomia ko inta pinongojowmoe ko inako . Aka mobali', jo pobangon-don, litoe' bo pongaan-pa ko inta pinojogalapkoe naa; simba' barakatanmoe-pa iakoeoi." *

20 Kai n singog i Isak ko i adi'nja: ,,Eta, totoeoe doman notorong iikow nokodoengkoel ko inta nion, e adi'koe!" Kai n toobag i Jakoeb: „Dega' nopia im baja'koe, bo lagi doman i Toehang, ki Allahmoe, inogoian, sampe notojong iakoeoi noko-

21 alap."* Kai n singog i Isak ko i Jakoeb: „Koligai, agi'-pa dioeg iikow, simba' akoeoi i mojapoe ko inimoe, e adi'koe, mo-

22 ngo totoeoe iikow ki adi'koe ki Esau, mongo deeman." * Jo namagi'-don ing ki Jakoeb, dinimioeg ko i ama'nja, ki Isak, bo ijapoe i Isak in sia, kainia: „Singog naa, singog i Jakoeb,

23a tonga limanja naa lima i Esau." * Dia'-bi' kinotaauanëa in sia, si limanja im binoeboelan doman na' tongkai i lima i Esau,

24 i goeja-goejangëa. * Nolibo' bidon ing ki Isak, kainia: „Totoeoe-bi', ikow ing ki adi'koe ki Esau?" Kai n toebag i Jakoeb:

25 „Totoeoe!"* Kon toea, kai n singog i Isak: „Popodioeg-donmagi' ing kaanon nion ko inako', simba' mokaan-don iakoeoi kom pinojogalapmoe, e adi'koe; simba' barakatankoe-don iikow." Jo inoekatëa-don kon tajowonëa, bo nongaan-don ing ki Isak; inogoian-don doman i Jakoeb i anggoer in sia, bo ini-

26 noem i Isak. * Nopaloet-makow nongaan, kai n singog i ama'nja, i Isak, ko inia: „Koligai, agi'-pa dioeg, bo gombo'-ai-pa

27 iakoeoi, e adi'koe." * Polat-don ing ki Jakoeb namagi' bo ginombo'anéa ing ki ama'nja. Jo kinoboeo'an-don i Isak im bondoe im boeo' im pakeangëa, bo binarakatanëa ing ki Jakoeb, kainia :

„Naanta, bondoe im boeo' i adi'koe naa i na' tongkai im bondoe im boeo' i lopa' (ing kajoeon) inta binarakatan i Toehang. *

28 Aka mobali, tonga'-pa doman popoonagan i Allah i oloe' nongko langit iikow,

bo longo' im boeta'.

bo kobajongan im pajoi bo anggoer! *

29 Aka mobali', jo bangoesa tongo doea i mokiompoe ko inimoe, bo kaoem (intau) ibanëa i mosoemba ko inimoe;

bo kobali' datoe i oetatmoe,

Sluiten