Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eksodoes

21 : in dia' mobali' kaanon. Tonga' ki inta ki togi sapi, in dia' ko-

29 tala'. * Aka sapi ki inta toea ing kojongan mononadik ing kolaboeng bo kolipod bo aindon pinotaau i intau ing kororaatëa ko i togi sapi, tonga' dia' doman iloekadanëa, bo aka sapi ki inta toea i momatoi ko intau lolaki pinomaja' bobai, jo dia' mobali' bo dia' deeman-bi' tonga' sapi ki inta toea im patoion toeda'an im batoe, tonga' ki inta ki togi sapi im patoion

30 doman.* Aka pokitanggoeng doit im ponolioe kon dimoekoedëa, jo dia' mobali' bo dia' ogoianea im bajongan i inta pokitanggoeng ko inia, potoboet kon dimoekoedëa. *

31 Aka sinadik in sapi i adi' lolaki pinomaja' bobai, jo na'toea doman im pohohoekoem ko inia. *

32 Aka sinadik in sapi i ata lolaki pinomaja' bobai, jo dia' mobali' bo dia' ogoi i togi sapi in doit pera toloe no poeloe' no sikel ko i toeang i atanja toea, bo sapi inta toea im patoion toeda'an im batoe. *

35 Aka sapi i intau i monadik kon sapi i intau tongo doea sampe matoi, jo dia' mobali' bo dia' sapi inta mobiag toea im potaloei bo bolinja in silaion naja doea; nanion doman in sapi

36 inta minatoi toea silaion-monia. * Tonga' aka aindon kinotaauan, kong kojongan-don mononadik in sapi inta toea bo dia' iloekadan i intau inta ki togi ko inia, jo dia' mobali' bo dia' tolioeanëa kotompo-tompod, sapi tobatoe' tolioean doman in sapi tobatoe'; tonga' sapi inta minatoi toea, sia ing ki togi. *

5. Bobiagon inta nolaboe' kom parigi'.

33 Aka parigi' inta sinala'an i intau koboeka-boekat, pinomaja' aka parigi' inta kinalian i intau dia' sinalobanëa, bo kola-

34 boe'an in sapi pinomaja' kaldai, * jo dia' mobali' bo dia' inta ki togi parigi' toea, i mobogoi in tolioe im bobiagon toea bo oebeliananëa im bolinja ko intau inta ki togi bobiagon toea; tongz' dodot toea, sia ing ki togi. *

6. Bobiagon inta sinakow.

22 : 1 Aka intau inta nonakow kon sapi pinomaja' domba bo

irata'nja-don mongo pinotaloeinja-don, jo dia' mobali' bo dia' sapi tobatoe' in tolioeanëa in sapi lima, bo domba tobatoe' in

Sluiten