Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noemeri

14 : 23 ko' kopoeloe'don, sin doï' nokidongog ko iNako', * totoeoa, dia' lalat imosia mokoontong kom boeta', inta dinandikoe - nomake' i ibot - ko mogogoejang-monia. Bo bajongan i intau, inta noningkoele ko iNako', dia' mongo tobatoe' i mokoontong 30b kom boeta' inta toea, * kolikoedëa ing ki Kaleb, ki adi' i Je-

31 foene, bo ki Joesak, ki adi' i Noen.* Bo ki adi' minta monimoe, inta kai n singog-monimoe: jojampaton, jo mosia-sia-ka in diaankoe toemoeot kom bonoe im boeta7 inta toea, simba' mo-

32 doengkoel-monia im boeta', inta dinoï'-nionimoe.* Tonga' awak

33 -monimoe i moïobat (matoi) ko lopa' im belantara naa, * bo ki adi'-monimoe lolaki i moïlale ko lopa' im belantara opat no poeloe' no taöng i onggotéa, bo momotaan kon totoeli' i romoe' -monimoe, sampe bajongan i awak-monimoe ing komintan moï-

34 obat ko lopa' im belantara naa.* Podoedoei ing kobajong in singgai pinonahidian-monimoe kom boeta' inta toea, im potanggoengan-monimoe ko romoe'-monimoe, mangalenja: tongo singgai in tolioean in tongo tax>ng, jo opat no poeloe' no singgai toea in tolioean i opat no poeloe' no taöng; simba' kopondaman-monimoe ing kc&ogat in,g kototolikoedkoe ko imonimoe." *

39 Naonda im pinoaapot-don i Moesa im bajongan in singog inta toea ko intau Isxaël, jo nosaged-don totok ing gina-mo-

40 nia.* Tonga' dolo-dolom-monik toea noboeat-don imosia bo notakod kom boeloed, kaimonia: „Mamangoi ing kami im boeta'" inta pinogoeman i Toehang; sing kodosa-don ing kami." *

41 Tonga' kai n singog i Moesa: „Nongonoe si loemampat-bi' imoikow kong kojow i Toehang? Dia' imoïkow mosalamat. *

42 Dika imoïkow maja'; sing ki Toehang in dia' ing ko joeak-monimoe. Mologit-makow talowon imoïkow ing kodop-monimoe.*

43 Jo antau i Amalek bo intau ing Kanaan ing kon tajowon-monimoe, bo moïobat doman imoïkow kaanon in soemala; si aindcn imoïkow sinoemolikoed ko i Toehang, jo ki Toehang in dia' ing

44 kotaki-takin-monimoe." * Jo nonoengkoel-pa doman imosia notakod kom boeloed inta toea, tonga' bantal i Toehang bo ki

45 Moesa i nogoetoen kom pogogogaian-monia.* Kon toea, jo nosilig-don i intau i Amalek bo intau ing Kanaan, inta sinoemonggolitoe1' kom boeloe-boeloedanëa coea, bo sinalow-monia i intau Israël toea bo pinorarit-monia im posi-posipongko', nodapot ko Horma. Na'toea, noboei-don imosia kom pogogogaian-monia. *

Sluiten