Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Semoeël

16 . nopotajow i Isaï ing ki adi'nja lolaki pitoe toea ko i Semoeël, tonga kai n singog i Semoeël: „Jo mosia naa komintan, dia' mongo tobatoe' inta pinili' i Toehang." *

11 Kon toea, nolibo' ing ki Semoeël ko i Isaï, kainia: „Mosia naa dega' im bajongan 1 adi'moe lolaki?" Kai n toebag i Isaï: Ojoeon-pa inta totok i ai-ai; toea in sia, moloekad kong kawangan im bobiagon." Kai n singog i Semoeël ko i Isaï: „Pokiöini -pa-mai in sia; sin dia'-pa ing kita limitoe' mongaan

12 mositajow-mai, aka dia'-pa in sia moïangoi." * Kon toea, jo pinokigama nja-don in sia. — Ki Daoed toea in tajow-mobiag mobata', mopia i oelinag i matanja bo noïtoi-don im batanganea. Kai n singog i Toehang: „Sindog-don, boere'-ai-don; sin

13 sia-don naa ing ki inta pinili'koe." * Kon toea, jo ginama'-don i Semoeël in toengoi inta binonoean i madjamoe', bo binoere'anea in sia ko joea-joeak im bajongan i oetatëa. - Nomangkoi-don kon singgai inta toea bo makow, jo noitoang-don i Roh i Toehang ko i Daoed bo nogoetoen ko inia.

Nopaloet-makow in toea, jo noboeat-don ing ki Semoeël bo noboei-don ko lipoe' i Rama. *

Ki Daoed kong komalig i Sa»e|.

14 Kon toengkoel in toea, jo sinoemaar-don i Roh i Toehang ko i Saoel, bo takit tobatoe', inta pinotaba' i Toehang, i nopo-

15 gagawang ko inia. * Sebab nion, kai n singog im bobato i Saoel ko inia: „Naanta, takit tobatoe' i mopogagawang ko i toe-

16 ang. * Aka mobali', jo potita i toeang ko inami ata naa inta kon tajowon i toeang, bo motajak ing kami ata naa ko intau inta mopandoi mokoeti kong gamboes. Bai n dongka mobali/, aka takit toea i mopogagawang ko i toeang, jo pogamboesan i intau inta toea, simba' moboei moloenganga ing gina i toe-

17 ang." * Kon toea, kai n tita i Saoel: „Aka na'toea, jo potajak-ai-pa-monimoe iakoeoi ko intau inta mopandoi totok mo-

18 koeti kong gamboes, bo diaan-mai in sia ko inako'." * Kon toengkoel in toea, kai n toebag im bobato tobatoe': „Kolipod-makow inontong-mai i ata naa ing ki adi' i Isaï tobatoe', intau im Betlehem, inta mopandoi mokoeti kong gamboes, inta morogi bo mopandoi moropatoi, motolantai im potosingogëa bo mo-

Sluiten