Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Datoe

18 : ja'-don bo pogoeman-monag ko i toeangmoe, kamakow: Toea9 -ta ing ki Elia." * Tonga' kai n singog i Obadja: „Onoe dega' in tala'koe, sampe popotamadmoe-bi' i olitmoe naa ko i Achab,

10 simba' patoionëa iakoeoi ? * Akoeoi mopongibot ing kobobiag i Toehang, ki Allahmoe, dia' im bangoesa tobatoe' pinomaja' karadjaan, inta dia' pinopotaba'an i toeangkoe pinokitajakan ko inimoe; bo aka kaimonia: Dia' in sia ing ko naa! — pinokipongibotanëa ing karadjaan toea pinomaja' intaunja toea, kon

11 dia' nodoengkoel-monia iikow.* Jo naaia kai n singogmoe: Baja'-don bo pogoeman-monag ko i toeangmoe, kamakow:

12 Toea-ta ing ki Elia. * Dega' mobali' i nanaa: kojogot iakoeoi monala'-mai ko inimoe, dia' koginta-gintaau-makow pampingon i roh i Toehang iikow, jo dia' kotaauankoe mongo ko onda. Jo naonda im pinotaaukoe-don ko i Achab, bo dia' modoengkoelëa iikow, jo patoionëa iakoeoi, dia' mobali' bo dia'. Ki olitmoe naa i mohoromat ko ï Toehang nongko moïntokan-mai. *

13 Dia'-pa dega' pinotaau ko i toeang ing ki inta pinomiakoe kon toengkoel ing ki Izebel i nojopoe' ko nabi i Toehang? Jo binoenikoe i nabi i Toehang mogatoet kom bonoe i angob, lima-lima no poeloe' im pinojodondon ko angob tobatoe', bo biniagkoe

14 imosia i roti bo toebig. * Jo naaia kai n singogmoe: Baja'-don bo pogoeman-monag ko i toeangmoe, kamakow: Toea-ta ing

15 ki Elia. Jo patoionëa iakoeoi, dia' mobali' bo dia'."* — Kon toea, kai n toebag i Elia: „Akoeoi mopongibot ing kobobiag i Toehang im bajongan in tantara ko langit, inta pinokiompoeankoe, kon singgai doman inta naa mokipogontong iakoeoi ko i Achab, dia' mobali' bo dia'." *

16 Kon toea, jo minaja'-don ing ki Obadja nokipodoengkoel ko i Achab, bo pinodapotëa-don i chabar toea ko inia. Noï-

17 doedoei, notomoe-don ing ki Achab ko i Elia. * Naonda i nokoontong-mai ing ki Achab ko i Elia, jo kai n singog i Achab ko inia: „Nion-don iikow, e intau inta nopokoliau kong gina i intau

18 Israël?"* Kai n toebag i Elia: „Deeman-bi' akoeoi inta nopokoliau kong gina i intau Israël, si ikow bo boeï' i ama'moe, sin sinoemolikoed ïmoïkow ko i Toehang, ki Allahmoe, bo no-

19 soemba ko i Baal. * - Jo naaia doman, popotaba'-ai i intau pokisipoenan kom bajongan i intau Israël ko inako' kom boeloed ing Karmel, taki-takin im bolian i Baal, opat no gatoet bo lima

Sluiten