Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II Datoe

4 : tani', ko nosoemba totok in sia ko i Toehang. Tonga' naaia namangoi i intau pinonombolianëa, inta mogama' ko i adi'koe

2 lolaki dojowa, pomiaanëa ki atanja."* Kai n singog i Elisa ko inia: ,,Onoe-pa dega' i mobali'koe pomiaan silaimoe? Potaau ko inako', onoe-pa i ojoeon kom bonoe im baloimoe?" Kai n toebagëa: „Dia'-don lalat onoe ing ko i ata naa ing kom bonoe

3 im baloi, sin dongka botol tobatoe' inta binonoean i iana."* Kai n singog i Elisa: „Baja'-don bo poloean kom pobobonoean kon toebig ko intau tongo doea, kom bajongan i mtau inta nojodioeg im baloimoe, pobobonoean inta dia' kobonoa, pokobajo-

4 ngon. * Moïdoedoei, toemoeot iikow kom baloi bo- koensi'-ai i lolingkop aka sinoemoeot-don iikow bo ki adi'moe; mopaloet in toea, sigitonmoe i lana toea kom bonoe im bajongan im pobobonoean toea; onda ing ki inta nopoeling, pokitondi' kon

5 tongo losi." * Kon toea, jo sinala'an-don im bobai toea in sia, bo pinomianja-don podoedoei ing kojow i Elisa. Kinoensa'anëa i lolingkop; adi' dojowa toea i nogoekat kom pobobonoean toea kon dioegëa, bo sia i mosigi-sigit-makow ko lana kom bonoe-

6 nja. * Naonda i nopoeling-don im bajongan im pobobonoean toea, jo kai n singogéa ko i adi'nja: „Dia-mai-pa ko inako' in tampajang tobatoe'." Kai n toebag i adi'nja: „Dia'-don in tampajang tongo doea." Kon dodai in toea, dia'-don notait i lana kom botol toea. *

7 Kon toea, jo pinotaaunja-don in toea ko i Elisa toea, inta nosingog ko inia kainia: „Baja'-don, potaloei-monag i lana toea bo oebolian-ai im bolimoe, bo agatëa im bali'on pomiag ko inimoe bo ko i adi'moe." *

Ki Elisa i notoeloeng kom bobai tobatoe' kon Soenem.

8 Kon singgai-mai tobatoe', sinoemalib ing ki Elisa ko lipoe in Soenem. Kon toea-ta nogoetoen im bobai mokaja tobatoe', inta noïgoem ko inia mongandoep-pa mokaan ko roti. Noïdoedoei kon toea, jo pomoeloi ing kotalibanëa mongandoep ing ki Elisa kon toea-ta bo mokaan ko roti. *

9 Sebab nion, kai n singog im bobai toea ko i boeloinja: „Aindon kinotaauankoe kong ki toeang, inta monanid mo-

10 ngandoep ko naa, sia i nabi i Allah, intau mokoedoes. * Sebab nion, pianja pomiaan-naton in sia kon toeot moïntok tobatoe'

Sluiten