Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nehemia

8 : i intau Israël na'toea. Jo kinodoengkoelan im pia ing gina inta 19 moloben totok. * Kom potomboeloi in singgai, binasanja ing kitab i atorang i Moesa toea, kinabit kon singgai inta doengkoel nodapot kon singgai inta totok in toemi. Ramean inta toea. irame-monia pitoe no singgai ing koonggotëa, bo kon singgai inta nogioealoe singgai poton, podoedoei i oea'. *

Intau Israël in sinoemonsioep bo nongakoe kon dosa-monia.

9 :1 Kon singgai inta nogindojowa no poeloe' bo opat, kom

boelan inta toea, jo nojosipoen-don i intau Israël minta, nopoeasa imosia, nomingkolot in daing na' karong ko ogotan-monia, bo binoeboedan ing ginaboei im boeta' i oeloe-monia.*

2 Naonda ing ginoemoeat-don im boeï' i Israël kom bajongan i intau kaper, jo sinimindog-don imosia bo nongakoe-don kon

3 dosa-monia bo kon tala' i mogogoejang-monia. * Kosindo-sindog imosia kon tampat-monia, binasa-monia ing kitab i atorang i Toehang, ki Allah-monia, toloe no oras ing koonggotëa, bo toloe doman no oras ing koonggotëa nongakoe imosia kon dosa

4 bo dinoemangop kon tajowon i Toehang, ki Allah-monia. * Jo oealoe i intau i Lewi i noponik-don ko mimbar i intau i Lewi bo nokoeani ko i Toehang, ki Allah-monia, takin singog mo-

5 langon. * Bo oealoe doman i intau i Lewi i nosingog, kaimonia: ,,Sindog-don, dajow ing ld Toehang, ki Allah-monimoe, oemoeran-bi' mononoi! Dajo-dajowon in tangoimoe, (o Toehang), inta dia'-don ing kopopianja, inta noïlioe-don kom bajongan in dodajowon! " *

Oïgoem do'a i Esra.

6 Kon toea, noïgoem do'a ing ki Esra, kainia: ,,0 Toehang, tonga'-bi' Ikow ing ki Toehang. Ikow doman inta nopokobali' ko langit, dapotëa, ko langit doman inta ko limonik im bajongan i langit, takin im bajongan in tantaranja, bo boeta' takin im bajongan i inta kon toedoenja, bo balangon takin im bajongan in tombonoenja. Ikow-bi' inta momiag kom bajongan i onoe-don, bo Ikow im pososoembaan im bajongan in tantara ko langit. *

7 Ikow-don ing ki Toehang, ki Allah, inta nomili' (nononta-

Sluiten