Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ajoeb

29 : bo dinoemona' imosia aka mosingog iakoeoi. *

22 Aka nopaloet-don iakoeoi nosingog, oempaka tobatoe' jo dia'-don i mosingog,

sin singogkoe i noïboetak-don ko imonia. * 23a O poolat imosia ko inako', na' mogolat ko oejan. *

11 Aka ki ine inta nokodongog ko inako', jo dajowonëa iakoeoi,

bo aka ki ine inta nokoontong ko inako', jo pokolobenonëa iakoeoi. *

14 Pinake'koe ing kototoelid, bo kototoelid im pakeangkoe, bo ki inta motoelid, toea i lamboengkoe bo lensokoe. *

12 Si intau boga' inta nokoeani, toea im binoeliankoe,

bo sinoeloengankoe i adi' oeno-oenon bo intau inta dia' komototoeloeng. *

13 Intau inta nosaged ing ginanja, sia i noïgoem kom barakat silaikoe,

bo gina im bobai nobaloe im pinoelingkoe im pia ing gina.*

15 Akoeoi i na' mata silai i intau bilog, na' siol silai i intau pengkol. *

16 Akoeoi i na' ama' silai i intau boga';

pilikara i intau inta dia' kinotaauankoe, pinirikisakoe; *

17 irimoemoedkoe i ngipon i intau moromoe',

bo oagowanëa doman i irambitkoe nongkom bagangëa. *

30 : 1 Tonga' naaia siningkoele iakoeoi i mongooelita',

i adi' i intau inta dia' patoet pinopotakinkoe i oengkoe' i mololoekadkoe. *

9 Jo naaia inosil-monia iakoeoi, nobali'-don anib i josingog-monia. *

10 Pinopojajoe'-monia im batanganëa ko inako', si notompok-don imosia ko inako',

dapotëa, dia'-don mooja' imosia i mondoeja' kom pogotkoe. *

Aka dega' noïtala'-don iakoeoi ko i atakoe bo ko intau boga' bo kom bobai nobaloe bo ko adi' oeno-oenon, pinomaja' ko i ine-ka-dom, mongo ko oaioe-ka-don, dona'-ai kooemaan im

baja iakoeoi.

31 : 5 Aka dega' nokoïmontan-don inoemoebol iakoeoi,

42

Sluiten