Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENING.

Ten behoeve van den zeer enkelen Hollandschen lezer van dit werk, worde hier het volgende opgemerkt.

Voor dit verkorte Oude Testament zijn - behalve de Statenvertaling - geraadpleegd:

a. Het Oude Testament opnieuw uit den grondtekst overgezet door Dr A. Kuenen, Dr I. Hooykaas, Dr W. H. Kosters en Dr H. Oort.

b. Het Oude Testament opnieuw uit den grondtekst vertaald door en onder leiding van Prof. Dr H. Th. Obbink.

o. Die Heilige Schrift des Alten Testaments, übersetzt und herausgegeben von E. Kautzsch.

d. Meerdere deeltjes van „Tekst en uitleg", waarvan ik in het bijzonder wil noemen de vertaling van Genesis en Exodus door Prof. Dr F. M. Th. Böhl.

e. Die Genesis eingeleitet, übersetzt und erklart von Eduard König.

f. De Psalmen door Dr J. J. p. Valeton Jr, Hoogleeraar, Tweede druk, geheel herzien door Dr H. Th. Obbink, Hoogleeraar.

Wat de uitgave van dit verkorte Oude Testament in het Bolaang Mongondowsch betreft, gaarne had ik gezien dat deze was geschied door het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Maar daar in verband met de tijdsomstandigheden genoemd Genootschap geen vrijmoedigheid had deze uitgave financieel te steunen, zijn we er - hoewel noode - toe overgegaan deze zelf ter hand te nemen.

Pasi (Bolaang Mongondow), 24 Oct. 1937.

W. D.

Sluiten