Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tand om tand, misdadige elementen moeten uit de maatschappij worden verwijderd en vernietigd omdat zij niet op staatskosten kunnen worden onderhouden, er moet een voorbeeld worden gesteld... ik heb eerst al deze argumenten overwogen voor zoover ik dat kon, maar tenslotte heb ik ze naast me neergelegd. Niets is er dat mijn groeiend verzet kan stuiten, noch de moraliseerende theorieën der intellectueelen, noch de wreede zakelijkheid der harteloozen, noch het vergoelijkend glimlachje der berustenden. Ik heb mijn jeugd er voor gelaten om in opstand te komen tegen de grootste zonde der wereld: de dood als straf.

Ik kan geen woorden vinden voor mijn verontwaardiging, geen woorden voor het als een geweldige natuurkracht in mij opwellende verzet tegen dit walgelijke bedrijf der menschen, die in zoovele andere zaken het schoonste en het hoogste hebben weten te bereiken. Sprakeloos zie ik hen aan, mijn ontzette oogen vragen: met welk recht hebt gij mij mijn jeugd ontnomen?

Weet gij op welke maat een kinderhart slaat als het leest hoe in Amerika een neger vier maal naar een defecte electrische stoel werd gebracht vóór hij de dood vond?

Sluiten