Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met hen meedeed, ze noemden hem Seffe en vonden het heerlijk dat dat mocht. Seffe trapte met hen mee en was in alles een kei omdat hij hun aanvoerder was, hoera Seffe! Hij deed zoo goed mogelijk zijn best en liep zich buiten adem omdat het de tijd van het wachten kortte en hij het prettig vond nu eens te zijn waar geen zorgen waren, maar alleen uitbundige vroolijkheid.

Soms maakte het hem weemoedig dat ook déze kinderen eens zouden ontwaken, zij weten niet wat hun te wachten staat. Dan voelde hij een groot medelijden, hij zou ze één voor één onder zijn hoede willen nemen om hun de aanblik van de wereld der groote menschen te besparen.

En hij dacht hoe het zou zijn als later de menschen om hem heen zouden groepen en hem met vreugdevolle verwachting in de oogen aanzien zooals deze kinderen nü.

Seffe is een luizige vent, zegt Dolf, maar lol trappen als vroeger kan hij niet meer.

In deze dagen had Seffe een welkome ontmoeting. Nu van Hasselt ziek lag, mevrouw van Hasselt en Eva weinig tegen hem zeiden, begon zijn eenzaamheid hem te drukken. Hij

Sluiten