Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zoo goed het slechte kent, moest al je tijd besteden om de menschheid te verbeteren. Al probéér je het maar, dan kunnen ze tenminste op je graf zetten dat je bedoeling goed was. Nu heb je heelemaal geen bedoeling, je wilt alleen maar profiteeren... En de doodstraf, Dirk, dat onmenschelijke lijden van hen die een menschelijke zonde begingen, voel je je daaraan niet medeschuldig zoo lang je zwijgt?

De doodstraf is het primitieve instinct van weerwraak, de handbijl is daar de sadistische nuance van. Ieder mensch is met dat instinct behept, maar de meeste, waaronder ook ik, onderdrukken het. Dacht je dat ik me schuldig Zou voelen omdat een ander het de vrije loop laat? Je moet het zelf weten als jij een ander slaat, maar ik voel me er niet schuldig om. Ik zou me niet graag dermate met mijn medemenschen verbonden voelen. De foltering die aan een terechtstelling voorafgaat heb ik me ook wel eens ingedacht, maar wat zou ik lijden om andermans leed? Uit piëteit kun je de terechtgestelden nu en dan met een oogenblik stilte gedenken. Misschien hebben ze daar wat aan en misschien is het de God, die we ons allemaal graag denken, welgevallig...

Spot niet zoo, Dirk. Toen ik voor het eerst

Sluiten