Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen en dat de jongeren die verandering zullen brengen door de eerlijke wil elkaar lief te hebben... had hij de menschen te hard aangevallen en de goede gekwetst? Had hij wéér het kwade gedaan terwijl hij het goede wilde... ? Hij zal z'n boek nog eens aandachtig overlezen, vanavond nog, ja vanavond nog... Hij wilde van Hasselt iets terug zeggen, iets dat hem op slag van zijn goede wil kon overtuigen, maar hij vond niets, hij was te moe... te moe... hij zag de bloemen die hij voor zijn vriend had meegebracht, de tranen schoten in z'n oogen...

Er klonk een overwinningsgeluid in van Hasselts stem toen hij zei: maar toch wil ik een goede afnemer van je zijn, Seffe, bestel er maar twee voor mijn rekening, ja, je moet gaan, 't is al kwart voor vier...

Seffe was opgestaan en gaf van Hasselt een hand.

Ik wensch u het beste, zei hij zacht.

Wat is er, Seffe?

Nee niets, wanneer gaat u naar huis?

Over een week, 't zal me niet meevallen.

Tot ziens, meneer van Hasselt...

Dag Seffe, houd je taai...

Sluiten