Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De recensie was op de grond gevallen. Seffe griste haar op. Zijn oogen vlogen over de regels:

VOORBARIG WERK

Eer der Menschheid, S. Verburg.

Uitgeversmij. H. E. Okkenvoort N.V.

Het eenige wat in dit boekje te waardeeren valt is de goede bedoeling, maar men mag van een auteur, zelfs van een debuteerende, méér verwachten. De Heer Verburg schrijft een brokkelig taaltje. Dat is een debutant te vergeven. Ook de compositie van het geheel is uitermate zwak: een bombastische proloog, die weinig met het eigenlijkeverhaal te maken heeft en een epiloog, waarin het verhaal, dus de roman waar het om gaat, nog eens met andere woorden, zij het in 't kort, wordt herhaald.

Maar ergerlijk en bepaald onvergeeflijk is het verwijt dat deze jongere de ouderen doet. De ouderen (wie precies daarmede worden bedoeld zegt de auteur nergens) hebben schuld aan de oorlog, aan de rassenhaat en aan de doodstraf. Over deze in zijn algemeenheid zeer vage bewering valt nog te praten. Maar beslist niet door

Sluiten