Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun kapotgeslagen handen voor, maar niemand kijkt. De menschen zijn bang de liefde in zieh zelf te ontdekken. Zij zijn vertrouwder met hun haat. Zij hebben Seffe niet noodig. De wereld blijft ook zónder liefde wel bestaan. Ook zonder uw Seffe en daarom...

De zee was donker en verlaten als een onherbergzaam land, dichtbij kruifden de golven hun witte koppen en stortten met donderend geraas ineen. De lucht was zwart zonder sterren. De wind woei aan uit de verte en gongde in Seffe's ooren.

Zijn voeten schuifelden in het zand zacht als sneeuw.

Het ijskoude water omspoelde zijn enkels en stak.

Wereldkind weifelde.

Sluiten