Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruut geweld de overhand boven redelijk overleg. Wanneer het eigenbelang er mee is gebaat wordt alles wat tot dusver het betere deel der menschheid vervulde: naastenliefde, rechtseerbiediging, enz. opzij gezet, en wel op zulk een overweldigend brutale wijze, dat het kwaad, juist door het overweldigende, aan de critiek van het meerendeel der menschen ontsnapt, ja zelfs de indruk van grootsche schoonheid op hen maakt, zooals b.v. een natuurgebeuren. Zoo kan men beleven dat een man die één mensch heeft vermoord als misdadiger wordt onthoofd of op de electrische stoel gekookt en dat een naburig staatshoofd in één enkele nacht tientallen menschen doodt en laat dooden zonder vorm van proces, zonder redelijke verantwoording achteraf en... allerwege wordt bewonderd om zijn „prestatie".

Men kan hiertegen aanvoeren dat de menschen altijd zoo geweest zijn, dat het nu eenmaal zoo is enz., maar wie bereid is zonder zelfverblinding uit de feiten leering te trekken komt tot ernstige conclusies. Hij ziet:

dat op middeleeuwsche wijze joden om

Sluiten