Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun ras gehaat en vervolgd worden (men drijft ze o.a. door de straten behangen met borden met smadelijke opschriften, urenlang tot ze uitgeput ineen zakken),

dat, evenals in de middeleeuwen, menschen met de handbijl worden onthoofd. (Met dit verschil dat men er tegenwoordig allerlei wreed ceremonieel aan vooraf laat gaan: beul met hooge hoed, bijzondere kleeding der toeschouwers, bijbelvoorlezing tijdens het afhakken),

dat zelfs jongens en meisjes van achttien jaar op die wijze worden onthoofd, dat een Westersche Christelijke mogendheid in Afrika een land ā€˛verovert" (zooals dat in de middeleeuwen gebeurde) waarbij weerlooze soldaten, vrouwen en kinderen vanuit vliegtuigen met gifgas werden vermoord, bij duizenden tegelijk, en Roode Kruistenten niet werden ontzien,

dat een Europeesche mogendheid menschen in dienst heeft om in andere landen menschen te rooven die terechtgesteld moeten worden,

dat in sommige landen duizenden kilo's etenswaren naar de mesthoop gaan, terwijl

Sluiten