Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

Meneer Verburg, zooals u uit mijn bespreking heeft kunnen afleiden, heb ik uw boek met veel genoegen gelezen. Ik had wel begrepen dat u jong was, maar dat u zóó jong zoudt zijn had ik toch niet verwacht...

Seffe zat in een lage leunstoel. In de andere hoek van de kamer zat Landman verscholen achter een hoog bureau waarop stapels boeken en papieren lagen. Zijn oud en vermoeid gezicht kwam er juist bovenuit. Sefïe dacht aan het bezoek bij zijn uitgever, hij nam zich voor op z'n hoede te zijn. Hij had aan hoofden die telkens achter boeken doken geen prettige herinnering.

.. .maar ik meen u te moeten waarschuwen dat u van uw boek niets moet verwachten noch wat betreft de verkoop, noch wat betreft

Sluiten