Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treden van de door hem waargenomen en uiteengezette verschijnselen. Doet hij dit toch, dan verricht hij werk in een andere qualiteit dan als statisticus. r

In dit boek heeft de schrijver zich beperkt tot wat naar zijn inzicht de taak is van den statisticus. Het waardeeren van de hier blootgelegde feiten, evenals het aangeven van middelen en wegen om bepaalde uitkomsten in de toekomst anders te doen worden, is hier dan ook nagelaten. >;-j

Ten slotte, de statistiek kan nooit, zelfs bij het volmaaktste materiaal, een definitieve verklaring geven van de hier behandelde verschijnselen, die niet alleen van socialen aard zijn, doch ook liggen op het gebied van religie, cultuur, psychologie.

Heeft de statisticus hier zijn taak verricht met het beperkte materiaal waarover hij beschikt, dan begint een taak voor anderen.

Demografische Statistiek. 2

Sluiten