Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% (—= AMSTERDAM VOLKSTELLING \QQQ

' I LEEFTUD50P&0UW VAM DE JOPEh g

20 " Ü EM VAM DE GEHEELE ^evolkimg g|

° -10j. 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-

AANTAL PERSONEN IN ELKE LEEFTUDSGROEP Ih °/o VAN HET TOTAAL

nog een toeneming van de Joden door geboorte zal plaats vinden, de mate dier toeneming naar verhouding niet groot er zal zijn dan in de groote plaatsen. Demogelijkheid van een aanwas van de Joodsche bevolking door krachten van het platteland is uiterst gering.

Aard van de ongunstige leeftijdsver deeling.

Bij een bevolking met een constante of toenemende geboorte is

Sluiten